Kirkegårdskonferencen 2023

Kirkegårdskonferencen 2023

Kirkegårdskonferencen 2023

Plads til mangfoldighed

Ledig plads kan opleves som en udfordring, men rummer også mulighed for større mangfoldighed. Kirkegårdskonferencen 2023 ser på, hvordan man kan bruge pladsen til at fastholde kirkegården som et attraktivt tilbud. Det kan f.eks. handle om at tilføre nye elementer eller give gravstedsejerne friere rammer. Du får også en status på folkekirkens grønne omstilling.

Arrangør

Tid og sted

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Konferencen finder sted torsdag den 9. marts 2023 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Program

Konferencen begynder med registrering, en kop kaffe og et rundstykke kl. 8.45. Det faglige program starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.00.

Printvenlig version af invitation med program

DEL I: UDNYT PLADSEN TIL NOGET NYT

Flere træer giver kirkegården karakter
Træerne har stor betydning for oplevelsen af kirkegården, og ledige arealer er en oplagt mulighed for at give dem mere plads og plante nye arter, der kan trives i fremtidens klima.
Fanny Møller, landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent

Gør adgangsforholdene bedre på en smuk måde
Alle skal have mulighed for at komme rundt på kirkegården og ind i kirken, og æstetikken er et vigtigt værktøj til at skabe velfungerende løsninger.
Jeremy Dennis, landskabsarkitekt MDL og medlem af Landskabsarkitekternes Tænketank

Kirkegårdens struktur og beplantning kan også være bevaringsværdig
Det er en akut opgave at henlede opmærksomheden på disse kulturhistoriske værdier for at kunne bevare dem i deres fineste former, inden de forsvinder helt.
Elof Westergaard, biskop og Anne Vium Skaarup, kirkegårdskonsulent, hhv. formand og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Kirkegårdskultur

Kirkegårdskonference tidligere

DEL 2: SKAB STØRRE RÅDERUM

Naturbegravelse som en del af kirkegårdsanlægget
I Tønder udnytter man ledig plads til at integrere naturprægede plantninger i selve kirkegården og arbejder også på at få etableret et mindested for dem, der ikke har et gravsted at besøge.
Jørn Skov, kirkegårdsleder, Tønder Kirkegård

Håndtering af større frihed på gravsteder
Hør om erfaringer med at give gravstedsejerne større frihed i nogle afdelinger – og med at håndtere, at ejerne selv tager sig friheder på nogle typer gravsteder.
Rikke Nørulf og Michael Smidemann, kirkegårdsleder for hhv. Silkeborg Kirkegårde og Holstebro Kirkegårde

Servicetjek på rummeligheden
Rummelighed er en af tidens helt store buzzwords, se bare på det rummelige arbejdsmarked og den rummelige folkeskole, men rummelighed er et komplekst begreb, for hvad er det, der skal gives rum til?
Michael Brautsch, sognepræst og tidligere ekspert i TV-programmet ’Gift ved første blik’

Arbejdsmiljø: Giv plads til forskellighed – og snak sammen
Folkekirken inkl. kirkegårdene ligger højt i Arbejdstilsynets aktuelle undersøgelse af jobtilfredshed, men ikke alt er fryd og gammen. FAR præsenterer udbredte konflikter og potentielle løsninger.
Hans Hjerrild, konsulent, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR)

DEL 3: VÆR MED I DEN GRØNNE OMSTILLING

Grøn kirkegård

Eksempler fra arbejdet med grøn omstilling i folkekirken
Det fælles initiativ Folkekirkens Grønne Omstilling er i fuld gang med arbejdet og har bl.a. fokus på CO2-reduktion og kirkegårdenes potentiale i forhold til Danmarks samlede biodiversitet.
Jesper Rønn Kristiansen, projektleder, Folkekirkens Grønne Omstilling

Grønt affald spiller også en rolle for CO2-udledning og biodiversitet
Når grønt affald brændes eller centralkomposteres, vender CO2-en hurtigt tilbage til atmosfæren. Beholder man det i stedet på kirkegården, lagrer man i højere grad CO2, fordi nedbrydningen sker langsomt. Samtidig er affaldet god mad til mikroorganismerne.
Per Gundersen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

2 tanker om "Kirkegårdskonferencen 2023"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *