Skov på kirkens jord

Skov på kirkens jord. At plante et træ og lave skovrejsning er et tegn på håb

Kirke skovplantning

Kirker planter træer for håb

Kirkegården et åndehul for alle Podcast

Kort over alle folkekirkens jorde

I takt med mange kirkers omstilling til grønnere profiler, beslutter flere menighedsråd at rejse skov . Ved at omdanne arealer til skov, bliver der skabt plads til fællesskab og fordybelse. 

Folkekirken skriver om skov på kirkens jorde

Ugerløse kirkeskov
Ugerløse kirkeskov

Fordele med skov

Ved at rejse skov får Danmark mere natur og et rigere dyreliv, og kirkens jord kan anvendes mere socialt og bæredygtigt – til gavn for alle. En sidegevinst ved skovrejsning er desuden bedre grundvand og dermed bedre drikkevand til danskerne.

NATUR-BYG kan hjælpe med at plante træer

Naturbyg
Skov på kirkens jord er muligt med natur-byg

 

OM NATURBYG

Naturbyg brænder for naturnære tiltag på offentlige områder til gavn for mennesker, miljø og økonomi. Vi kender alle betingelserne for en vellykket skovrejsning på kirkejord og hjælper gerne med at søge puljer hertil.

Mere information:

Læs mere på kirkepartner om Natur-byg

Penge til skovrejsning

Der er flere mulighed for tilskud til skovrejsning på kirkens jorde.

Fonde og tilskud – udførlig artikel på Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside

Biskopper rundt om i Danmark plantede træer i forbindelse med Luther-året. 

Luther skulle en gang have sagt. Selvom verden går under i morgen, så vil jeg plante et æbletræ i dag. 

Biskop Henning Toft Bro planter også træ til minde om Luther

Tine Lindhardt planter æbletræ ligesom Luther ville gøre

I dagbladet Information foreslog en læser, at politikerne skal plante skov. Det er godt med skov for at mindske CO2 udledninger. Flere læsere gjorde opmærksom på, at det naturligvis er de lokale menighedsråd og ikke landspolitikerne, der skal bestemme over kirkens jorde. Samtidigt er der flere eksempler på at Grønne kirker planter skov allerede.