Kirkegårdskonference 2022

Kirkegårdskonference 2022

Kirkegårdskonference 2022

Tid: 10. marts 2022

Sted: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Arrangør: Konferencen arrangeres af IGN i samarbejde med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Landsforeningen af Menighedsråd.

Få nyheder om kirkegård

Kirkegårdskonference 2022 DEL I: 
NOGET OVERORDNET AT ARBEJDE UD FRA

Folkekirkens mål for grøn omstilling favner også kirkegårdene
Folkekirken går nu aktivt ind i arbejdet med grøn omstilling og lægger bl.a. op til at fremme natur og biodiversitet på kirkegårdene. Et nyt 4-årigt projekt skal hjælpe processen i gang.
Margrethe Winther-Nielsen, Landsforeningen af Menighedsråds repræsentant i styregruppen for grøn omstilling

Tjekliste kan hjælpe bæredygtighed på vej
Grøn Kirkes tjekliste er et let tilgængeligt arbejdsredskab, der kan gøre det nemmere at komme i gang med at tænke grøn omstilling ind i det daglige arbejde på kirkegården.
Sofie Larsen Kure, projektkoordinator for Grøn Kirke

Mange dilemmaer i spændingsfeltet mellem tradition og forandring
Grøn omstilling er ikke kun at beslutte sig for at gøre det. Et nyt forskningsprojekt ser på, hvordan kirkegårdsmedarbejdere håndterer alt det nye i spændingsfeltet mellem tradition og forandring.
Katinka Schyberg, antropolog og ph.d.-studerende på IT-universitetet

Kirkegårdskonference 2022 DEL 2:
NED I SUBSTANSEN: HVAD KAN MAN GØRE

Større biologisk mangfoldighed i græsarealer
Et forskningsprojekt har afprøvet forskellige driftsformer for græsarealer, bl.a. 1-2 årlige slåninger, harvning og uslåede ’insektøer’. Foreløbige resultater viser, at ændret drift kan reducere mængden af græsser og fremme andre urter.
Marian Ørgaard, hortonom, ph.d., Inst. for Plante- og Miljøvidenskab, KU
Mona Chor Bjørn, landskabsarkitekt, ph.d., Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Inspiration til begrænsning af CO2-udledning
Faurskov provsti har udarbejdet en klimarapport som værktøj til det daglige arbejde med grøn omstilling. Medarbejderne er i front i gennemførelsen, hvilket i høj grad stimulerer motivation og engagement.
Anders Bonde, (afgående) provst, Faurskov Provsti

Naturen som inspiration til udformning af kirkegården
Eksempler på hvordan man integrerer naturelementer i kirkegårdsanlægget uden at sætte æstetiske, kulturhistoriske og brugsmæssig hensyn over styr.
Martina Rahkonen, landskabsarkitekt MMA MDL, Wad Landskabsarkitekter

Kirkegårdskonference 2022 DEL 3: 
UDVIKLING AF KIRKEGÅRDSANLÆGGET

Hold øje med særligt alvorlige skadegørere
Landbrugsstyrelsen inviterer hele den grønne branche med i ’Partnerskab om sunde planter’. Hør om samarbejdet, og hvordan du bliver klædt på til at genkende 10 særligt alvorlige planteskadegørere.
Lis T. Stenstrup, akademisk medarbejder, Landbrugsstyrelsen

Belægninger der følger brugerne godt på vej
Vejen ind på kirkegården betyder meget for besøget – og for medarbejdernes daglige arbejde. Bliv klogere på forskellige typer belægningers fordele og ulemper, bl.a. i forhold til drift og tilgængelighed.
Jan Støvring, seniorforskningskonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Lokalt udviklingssamarbejde ud fra behovsanalyser
I et fælles projekt arbejder Aarhus Søndre Provsti med omlægning af kirkegårdene til nye behov med etablering af behovsanalyser og udviklingspuljer som afsæt for indsatsen.
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, provst og Pernille Wittrup Gad, udviklingskonsulent og kirkegårdsleder

Kirkegårdskonferencen 2022

Skriv et svar