Henrik Stubkjær valgt til ny biskop over Viborg Stift

Henrik Stubkjær biskop

Henrik Stubkjær valgt til ny biskop over Viborg Stift. Generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp blev valgt med 912 af de af de 1452 gyldige stemmer, Modkandidaten valgmenighedspræst, Peter Hedegaard fik 534 stemmer, oplyser Viborg Stift på deres hjemmeside.

Høj valgdeltagelse

1501 af stiftets 1648 stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster har afgivet deres stemme. Det svarer til en valgdeltagelse på 91,08 procent. Af de 1200 afgivne stemmer var 47 stemmer blanke og to ugyldige.

Henrik Stubkjær har siden 2005 været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Han kom fra en stilling som forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus, som han tiltrådte i 1996 efter tre år som studenter- og sognepræst i Aarhus.   

Henrik S…

Read more
  • 0

Ingen tomme kirker i Viborg Stift

  Viborg Stift har siden april 2013 talt antallet af aktiviteter og besøgende i stiftets kirker. De nye tal omfatter derfor et helt år med jul, påske, pinse og de øvrige helligdage foruden alle hverdagene. Der har i løbet af et år været afholdt lidt over 17.000 gudstjenester og kirkelige handlinger i stiftets 288 kirker. Her var der i gennemsnit 59 besøgende. Også de mange kirkelige aktiviteter som babysalmesang, foredrag og koncerter har været rigtig godt besøgt. Samlet set har der været omkring 27.000 folkekirkelige aktiviteter i Viborg Stift det sidste år med et deltagerantal på 49. Kun 10 gange i løbet af det seneste år har en kirke i Viborg Stift måttet aflyse en gudstjeneste pga. for få deltagere. Læs også: Flere går i kirke end i biograf Gudstjenesten er folkekirkens kerneydelse - Tallene understreger gudstjenestens betydning som folkekirkens kerneydelse. Den udbredte opfattelse, at kirkerne står tomme, når der holdes gudstjeneste, holder ikke stik. Folkeki…
Read more
  • 0

Henrik Stubkjær og Peter Hedegaard videre i bispevalget i Viborg

  Henrik Stubkjær fik 674 stemmer og Peter Hedegaard fik 409 stemmer.  Dermed er de finalister og går videre til anden valgrunde.
Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen fik 247 stemmer og domprovst Niels Christian Kobbelgaard fik 157 stemmer. Dermed forlader de bispevalget Der var 10 % der undlod at stemme ved valget, hvor stemmeprocenten lå på 90 %. I alt har 1500 af de 1659 stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster stemt ved valget. 

Havde en af de fire kandidater fået flere end halvdelen af stemmerne, havde valget været afgjort. Det er ikke tilfældet, viser det resultatet af dagens stemmetælling, og de to kandidater med flest stemmer går derfor videre til en ny afstemning.   Bispevalget afgøres d. 10. oktober, når stemmerne i anden valgrunde tælles op, og søndag d. 23. november vies og indsættes den ny biskop over Viborg Stift til biskop i Viborg Domkirke. Folkekirken.dk - Seneste nyt
Read more
  • 0

Bispevalg i Viborg Stift

  Bispekandidater til Bispevalg i Viborg Henrik Stubkjær er kandidat til bispevalg i Viborg Stift Henrik Stubkjær skriver på sin Facebook side: Jeg har sagt ja til at lade mig opstille ved valget til Biskop i Viborg. Det er en bred kreds af menighedsrådsmedlemmer, præster og provster og prominente personer, som jeg respekterer højt, der står bag. Det gør mig både glad og faktisk også beæret. Peter Hedegaard    Peter Hedegaard er præst i den grundtvigske Holstebro Valgmenighed.  Han var  den anden kandidat på banen til bispevalget i Viborg Stift              Carsten Haugaard Nielsen   Sognepræst ved Christianskirken i Aarhus er opstillet til bispevalget i Viborg. Carsten Haugaard har været generalsekretær i Sudanmissionen og sognepræst i Christiansfeld og tidligere Møborg og Nees ved Lemvig.  Niels Christian Kobbelgaard   Niels Christian Kobbelgaard er domprovst i Aalborg. Tidligere var han provst i Herni…
Read more
  • 0