Domprovst indsat

Torben Hjul Andersen blev i dag indsat som domprovst i Haderslev Domkirke. Domprovsten er sognepræst i domkirken, øverste embedsmand i provstiet og biskoppens nærmeste teologiske medarbejder.
– Nyheder