Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø

I 2012 og 2013 blev der foretaget en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, og på baggrund af den er der nu lavet en handlingsplan. Planen er opdelt i de fire områder, som i undersøgelsesrapporten blev udpeget som områder, hvor folkekirken har særlige udfordringer:

•       Ledelse
•       Konflikter
•       Balancen mellem arbejdsliv og privatliv
•       Social kapital
Biskop for Fyns stift, Tine Lindhardt hilser handlingsplanen velkommen:

– Jeg er glad for, at der for hver enkelt udfordring er sat ansvarlige på til at forestå det videre arbejde, men handlingsplanen er også for det enkelte sogn, det enkelte provsti og for Fyens Stift et godt arbejdsredskab, som giver inspiration til lokale initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

– Konkret arbejder vi i Fyens Stift i øjeblikket med to vigtige projekter:  Arbejdsmiljøudvalget laver anbefalinger til, hvordan konflikter i organisationen løses, og her er filosofien, at konflikter altid bør løses på laveste niveau – altså lige der hvor de er opstået, og helst før de opstår.  Desuden er der nu en næsten færdig plan for, hvordan de nye præster i Fyens Stift introduceres bedst muligt til arbejdet . De nye præster vil blandt andet få en såkaldt ”vejlederpræst” tilknyttet i det første år. Vejlederpræsten er en erfaren præst, der kan hjælpe den nye præst med alle de spørgsmål, der opstår, når man får et nyt embede. Det er mit håb og min forventning at disse tiltag har en positiv virkning på det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken på Fyn, siger Tine Lindhardt.

Se Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 –
klik her  

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt

Arbejdsmiljø og menighedsråd

Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø justeres

Regeringen vil justere tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, så det sikres, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser. Justeringen foretages fordi, at arbejdsmarkedets parter ikke har kunnet opnå enighed om fælles anbefalinger til, hvornår Arbejdstilsynet skal gribe ind, når det handler om det psykiske arbejdsmiljø. Justeringen indebærer, at Arbejdstilsynet fremover får ret til at gennemføre samtaler med de ansatte, uden at ledelsen overvåger samtalerne. Samtidig kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet vil desuden udarbejde en vejledning om, hvordan virksomheder kan forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen. Justeringerne skal gennemføres ved henholdsvis lovgivning (Arbejdstilsynets samtaler med ansatte) og bekendtgørelse (krænkende handlinger), og arbejdet påbegyndes nu.

Miljøhuset – din arbejdsmiljøpartner