Inspirationskonference

Inspirationskonference

Folkekirkens Grønne Omstilling afholdt en stor inspirationskonference i Fredericia mandag den 16. maj.

Læs præsentationer og taler her

Video fra Inspirationskonferencen

14 sekunder inde i video ser du Kirkepartner redaktør Carsten Dybkjær i samtale med biskop Peter Fischer-Møller

Film og fotos: Mads Odgaard Smidstrup


Biskop og styregruppeformand Peter Fischer-Møller, kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen og professor Katherine Richardson er et lille udpluk af dagens oplægsholdere. Fotos: Rune Hansen, Steen Brogaard

INSPIRATIONSKONFERENCEN 

Hvad: Folkekirkens Grønne Omstillings Inspirationskonference 

Hvor: MesseC, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia 

Hvornår: 16. maj 2022 kl. 9.30-16.00 

Pris: 350 kr. 

Program

9:30 Åbning af Inspirationskonferencen 

V. kirkeminister, Ane Halsboe-Jørgensen og
Formand for Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppe, Peter Fischer-Møller. Klik og læs talen

Video thumbnail

Hele konferencen faciliteres af Nina Bendixen.

10:00 Hvordan løser vi klima- og biodiversitetskrisen?

V. Katherine Richardson, professor, medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Katherine redegør for, hvordan menneskets aktiviteter både har forårsaget en klima- og en biodiversitetskrise. Men hun peger også på, hvordan vi – både som individer, organisationer og stater – kan forvalte vores forhold til jordens ressourcer på en sådan måde, at vores efterkommere også kan nyde godt af dem. Klik og læs talen

10:30 Pause

Carsten Dybkjær, Via Media taler med biskop Peter Fischer-Møller

Netværk og åbne inspirationsstande.

11:00 Bryd vanen for klimaet

V. Thomas ’VovemoD’ Lütken, direktør for Vanebrudspalæet. Thomas giver et energifyldt og farverigt oplæg om, hvad der skal til, for at du og jeg kan lykkes med at bryde vanerne, når det er virkelig vigtigt. 

Læs præsentationer og taler her

11:30 Folkekirkens Grønne Omstilling og fælles klimakortlægning

V. Margrethe Winther-Nielsen, ph.d. i miljøvidenskab og medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd og Jesper Rønn Kristiansen, projektleder i Folkekirkens Grønne Omstilling. Jesper præsenterer projektet og dets hovedaktiviteter de kommende år. Som en del af Folkekirkens Grønne Omstilling skal kirkens CO2-udledning kortlægges. Margrethe giver indblik i, hvorfor kortlægning er et vigtigt redskab til at til at skabe grøn omstilling og mindske CO2-udledning. 

Læs præsentationer og taler her

12:00 Frokostpause

Netværk og åbne inspirationsstande.

13:20 Deltag i et af følgende tre spor

Læs præsentationer og taler her

Spor 1: Grønne strategier – fra ide til handling

Med afsæt i konkrete erfaringer fra Bogense og Favrskov Provsti inspirerer formanden for Favrskov Provstiudvalg, Frank Iversen og provst i Bogense, Keld Balmer til hvordan provstiudvalg i samarbejde med menighedsråd kan udarbejde grønne strategier. 

Spor 2: Grøn forvaltning af kirkens jorder

Med fokus på kirkens omkringliggende jorder fremlægger relevante konsulenter og fagfolk nogle af de mange grønne muligheder, der er for at udnytte kirkens jorder til gavn for både sognebørn, økonomi, biodiversitet og klima. Gode eksempler på jordomlægning præsenteres. 

Spor 3: Inspiration til grønne tiltag i den kirkelige hverdag  

Med kirkebygningen og kirkegården i fokus præsenteres allerede igangsatte grønne tiltag til inspiration for deltagerne. 

Relevante konsulenter fortæller om praktiske muligheder for grøn omstilling i kirken og på kirkegården. 

14:20 Eftermiddagskaffe

Netværk og åbne inspirationsstande.  

15:00 Paneldebat: Hvordan kan folkekirken bidrage til den grønne omstilling? 

15:50 Afrunding af Inspirationskonferencen – sammen om den grønne omstilling 

Se programmet som pdf-fil (printvenlig) her

OBS: Ret til programændringer forbeholdes. 

Invitationen til inspirationskonferencen

Samarbejde på tværs og en bred, fælles indsats er essentielt for at få den grønne omstilling til at lykkes.

Derfor inviterer Folkekirkens Grønne Omstilling nu alle interesserede med til Inspirationskonferencen, som afholdes i Fredericia mandag den 16. maj. 

Biskop Peter Fischer-Møller ser frem til at mødes med både kendte og nye ansigter på konferencen:

”Jeg glæder mig til denne dag, hvor en fælles indsats for en grønnere folkekirke for alvor skydes i gang. Mange er allerede godt i gang med grønne initiativer og investeringer, og de vil heldigvis gerne dele ud af deres erfaringer – det bliver spændende at få ny viden og masser af inspiration inden for de fælles målsætninger. Og så bliver der rig lejlighed til at få nye kontakter både blandt ansatte, frivillige og fageksperter; der bliver noget for alle.”

Ud over konferencens oplæg, workshops og netværkssamtaler vil der i løbet af pauserne vil der være mulighed for at gå på opdagelse i de mange inspirationsstande, som dækker over alt fra interesseorganisationer og kirkekonsulenter til forhandlere og fonde. 

En tanke om "Inspirationskonference"

Skriv et svar