Vil selv bestemme over gravsted

Vil selv bestemme over gravsted

Vil selv bestemme over gravsted

Fra servicering til aktivering

gæsteblog af Birgitte Kragh Engholm. Birgitte Engholm er sognepræst og fremtidsforsker

Vil selv bestemme over gravsted.

I den seneste uge er kirkegården endnu en gang blevet diskuteret i medierne. Denne gang handlede det godt nok om de stigende priser for gravsteder. Men også den helt overordnede diskussion om, hvorvidt vores kirkegårde i fremtiden vil give mening for danskerne og være deres foretrukne hvilested, blev drøftet. Alt tyder på, at det vil de. Men vi må forstå moderne menneskers fremtidige behov, ønsker, krav og forventninger til deres sidste hvilested. Hvis vi vil have en fremtidsgodkendt kirkegård, er vi nødt til at forstå, forholde os til og indrette os på fremtiden.

Barn leger på gravsted. Vi vil selv bestemme over gravstedet.
Barn leger på gravsted. Vi vil selv bestemme over gravstedet.

Megatrenden fra servicering til aktivering er i den forbindelse vigtig og relevant at forstå. Fordi vi har med mennesker at gøre.

Trætte af service

Vi har op igennem tilblivelsen af velfærdssamfundet oplevet, at servicen er steget. Service er godt, meget service er bedre. Men nu er vi blevet servicemætte. Vi har oplevet, at vi ikke bliver mere lykkelige af mere service, derimod ligger der en stor tilfredsstillelse i at være medskabende, at blive inddraget, selv at tage ansvar og at være aktive.

Derfor oplever vi lige nu kimen til det, vi fremtidsforskere tror, bliver en fremtidig megatrend, nemlig bevægelsen fra servicering til aktivering. Det moderne menneske vil i fremtiden have et stort behov for og stille krav om selv at være med til at bidrage og til selv at være medskabende.  Trenden er en naturlig  konsekvens af individualiseringen.
Gravsten bliver mere personlige

Servicering er passiv, men i fremtiden vil folk have et stort behov for at være aktive, for at blive inddraget og for selv at være med til at skabe sin egen historie.

Kirkegården, som vi kender den i dag, bliver hurtigt et passivt sted.  Når gravstedet er valgt ud fra de standardvarer, der er på hylden, tager kirkegårdspersonalet sig af resten. Man kan komme forbi med en blomst, det er det.

Læs først artikel Har kirkegården en fremtid

Læs anden artikel Sådan vil vi begraves ; individuelt og meningsfuldt, men ikke traditionelt

Inddrag de pårørende for de vil selv bestemme over gravsted

Med megatrenden fra servicering til aktivering for øje, betyder det, at fremtidens kirkegårdspersonale skal være langt bedre til at inddrage de pårørende. Tage sig tid til og åbne op for at finde ud af, hvad de pårørende har af ønsker, behov og forventninger til deres gravsted OG inddrage dem.

  • Lade de pårørende vælge sommerblomster – ikke kun imellem pelargonier og stedmoderblomster. Mud fra hele den nærmeste planteskoles sortiment og tilbyde, at de pårørende selv kan plante dem.
  • Måske overveje, om pårørende, der bor i lejlighed kunne anlægge gravstedet med lidt krydderurter. Se kunne komme forbi og “bruge” gravstedet.
  • Måske kunne de pårørende selv designe deres helt eget gravsted – sammen med kirkegårdspersonalet.
  • Og hvorfor ikke lade pårørende, der måske bor længere væk eller i udlandet  tilkøbe en buket på en særlig mærkedag, følge gravstedet og årstidernes skiften med et webcamera eller med billeder.
  • Eller udvikle et gravsted, der både er fysisk og ligger virtuelt på nettet, så de pårørende kan dele billeder, tanker og minder der.

Det moderne menneske vil i fremtiden have behov, ønsker og  forventninger om at blive inddraget OG aktiveret. fordi Vi selv vil bestemme over gravsted og meget andet.

Kirkegårde i fremtiden

DET SPØRGSMÅL I DERFOR SKAL STILLE JER SELV ER: HVORDAN FÅR VI INDDRAGET OG AKTIVERET DE PÅRØRENDE I FREMTIDEN?

6 tanker om "Vil selv bestemme over gravsted"

Kommentarer er lukket.