Kirkegårde i fremtiden

Kirkegårde i fremtiden

Kirkegårdene udvikler sig i takt med vores tanker om og viljer til vores sidste hvile.

Derfor er der brug for visioner til, hvordan kirkegården skal bruges i fremtiden.

Udgangspunktet for en forandring på kirkegården er at turde tænke fremad og også ud af boksen. Der skal findes overblik, helt op fra helikopterhøjde, for hvordan fremtidens kirkegård skal se ud om 30-50 år.

Mindemur på Silkeborg kirkegård. Wad Landskabsarkitekter
Kirkegårde i fremstiden. Mindemur på Silkeborg kirkegård. Wad Landskabsarkitekter

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Kirkegårde i fremtiden

Med udgangspunkt i kirkegårdens værdier, både i forhold til relationer til landskabet, til historie og kulturarv kan der tages stilling til, hvad der skal bygges videre på og hvad der kan undværes.

Samtidig bør der sættes fokus på fremtiden, og på hvad kirkegården vil tilbyde fremtidige generationer.

I dag er der for eksempel flere forskellige ønsker det sidste hvilested. Det skal afspejle vores individuelle syn og livsstil. Bl.a. er der ønske om at blive stedt til hvile i mere park- og naturprægede omgivelser i f.eks. en skov, på en eng eller i en frugthave. Og der er behov for mindre gravsteder med fællesbeplantning eller græsplæne.

Kirkegårde i fremtiden er skrevet af Martina Elisabeth Rahkonen Landskabsarkitekt MAA MDL, Indehaver, direktørKirkegårdens rum skal opdateres og igen gøres vedkommende for brugerne. Ved at inddrage benytterne, både menighedsråd, ansatte på kirkegården og sognebørn kan der nemmere skabes muligheder for at give kirkegårdene nyt liv og ny betydning for de levende.

Og samtidig gøre kirkegården bæredygtig både æstetisk og økonomisk.

Wad landskabsarkitekter. Sammen skaber vi fremtidens kirkegårde.

Wad Landskabsarkitekter er Kirkepartner