Sognegårde og vedvarende energi

Sognegårde og vedvarende energi

Sognegårde og vedvarende energi. Ja, små sognegårde kan også bruge vedvarende energi til at opvarme og belyse deres lokaler. Der er flere muligheder for at vælge den mest egnede og økonomiske energiform, afhængig af sognegårdens størrelse, beliggenhed og behov. Nogle af de mest almindelige former for vedvarende energi til små sognegårde er:

Eksempler på vedvarende energiløsninger

  • Solceller: Solceller er paneler, der omdanner solens stråler til elektricitet. De kan installeres på taget eller facaden af sognegården, eller på jorden i nærheden. Solceller kan producere strøm til belysning, køling, elektronisk udstyr og andre formål. Solceller er en af de mest populære former for vedvarende energi i Danmark, og de kan give en god besparelse på elregningen. Du kan læse mere om solceller her: Solceller – Læs mere om grøn energi | NRGi. Phønix kan rådgive
  • Varmepumper: Varmepumper er maskiner, der flytter varme fra et sted til et andet. De kan bruge varmen fra luften, jorden eller vandet til at opvarme sognegården. Varmepumper kan også køle sognegården om sommeren ved at flytte varmen den anden vej. Varmepumper er meget effektive og kan spare op til 50% af energiforbruget til opvarmning. Du kan læse mere om varmepumper her: Varmepumper – Læs mere om grøn energi | Norlys. Virksomheder der kan rådgive om varmepumper
  • Biomasse: Biomasse er organisk materiale, som træ, halm, affald eller gylle, der kan brændes eller omdannes til gas eller væske til at producere varme eller elektricitet. Biomasse er en af de ældste former for energi, og den er stadig meget udbredt i landdistrikterne. Biomasse kan være en god løsning for sognegårde, der har adgang til lokale ressourcer, som f.eks. skove, marker eller landbrug. Du kan læse mere om biomasse her: Vedvarende energiløsninger i kirker og andre af kirkens bygninger.
Energi til kirker
Energi til kirker

Vedvarende energiløsninger til kirker

Kirkepartner har lavet en checkliste for grønne indkøb
Sæt kryds ved vedvarende energi

Mere information

Hvis du vil vide mere om vedvarende energi i små sognegårde, kan du kontakte VedvarendeEnergi, en medlemsbaseret miljøorganisation i Danmark, der arbejder for grønne og bæredygtige løsninger. Du kan finde deres hjemmeside her: VedvarendeEnergi – en medlemsbaseret miljøorganisation i Danmark. 😊

Grøn kirke deler omfattende information om vedvarende energi

Skriv et svar