Solceller til kirker

Solceller til kirker

Solceller til kirker er en bæredygtig og miljøvenlig måde at producere elektricitet på. Solceller kan være en god investering for kirker, da de kan reducere energiomkostningerne og samtidig bidrage til en grønnere fremtid.

Solcelleanlæg kan leveres af forskellige virksomheder. Kirkepartner viser vej til leverandører af solcelleanlæg til kirker. Nogle kan integrere solceller på forskellige måder, så de ikke bryder med arkitekturen. Phønix Tag Energi var leverandør af solceller til Simon Peters Kirke i Kolding.

Hvordan kan solceller til kirker udføres?

Solceller til kirker bliver udført på forskellige måder. Solcelleanlægget kan integreres i taget. Solceller kan lægges på flade tage (så de ikke bryder med arkitekturen). Solceller kan også lægges på andre kirkebygninger.

Solceller til kirker integreret i taget

SOLCELLER PÅ EMDRUP KIRKE

Taget på Emdrup Kirke blev udskiftet til et solceller integreret i tagpladerne.

Solceller på Emdrup kirke. Foto Byggematerialer

Emdrup Kirke fik udskiftet det gamle skifertag til nyt skifertag med solceller indbygget.

Se Komproment`s solcelleløsninger til naturskifer.

Solcellerne har samme dimensioner som naturskiferen og monteres i samme plan.

Dermed bliver taget både smukt og økonomisk på samme tid.

Solcelleanlægget producerer 11 KWp. Det er næsten nok til hele kirkens elforbrug.

Rådgiver: Rytter Arkitekter Maa

Kilde Byggematerialer

Solceller til kirker med fladt tag

Solceller på Simon Peters kirke i Kolding. Foto fra kirkens hjemmeside
Solceller på Simon Peters kirke i Kolding. Foto fra kirkens hjemmeside

Simon Peters kirke i Kolding fik monteret solceller på kirketaget i 2013. Phønix Tag Energi var leverandør.

Islebjerg kirke er på vej med solceller. Kommer snart

Her er vores oplæg til projektet:

 

Foranlediget af indførelse af returvarmeafgift på fjernvarmen i Frederikssund by, blev menighedsrådet opmærksom på at det eksisterende varmesystem langt fra udnyttede fjernvarmevandet optimalt.

Derfor valgte man at gennemgå kirkens varmesystem af såvel en ekstern varmekonsulent, som Stiftes egen varmekonsulent.

Her var konklusionen, at de eksisterende radiatorer i den ældste del af kirkebygningerne, er beregnet til det oprindelige oliefyr, og derfor skal udskiftes med nye radiatorer beregnet på fjernvarme.

Menighedsrådet har derfor indhentet tilbud på den anbefalede udskiftning af radiatorerne, og har ansøgt Provstiudvalget og blevet tildelt midler til den anbefalede renovering af varmesystemet.

Menighedsrådet har dog i den mellemliggende tid undersøgt og indhentet tilbud på en anden og mere klimavenlig og fremtidssikret opvarmningsform til den berørte del af kirkebygning.

Kasserer Kjell Nilsson har indhentet tilbud samt konsulentudtalelser og foretaget beregninger på det her fremsendte klimaprojekt.

Projektet indeholder opsætning af varmepumper til opvarmning af menighedssal, kældersal, samt præstens kontor, alle dele beliggende i den gamle og dermed berørte del af kirkens bygninger.

Yderligere skal der etableres solceller på kirkekompleksets flade tag. Disse solceller skal producere strøm til såvel varmepumperne, som til kapelbygningens kistekølerum og ikke mindst til kirkens øvrige strømforbrug.

Der agtes tilkøbt batteripakker så den producerede strøm kan lagres til brug, når solcellerne ikke producere tilstrækkelig strøm til kirkens forbrug. Altså både en klimavenlig løsning, samt et projekt som også løser varmeproblematikken, og sikrer en lavere driftsomkostning selv også på elektricitet. På alle måder en bedre løsning.

Kjell Nilsson

Solcelle på andre kirkebygninger

Solceller kan med stor fordel lægges på kirkens andre bygninger. Sognegård, præstegård, kirkegårdskontor, kapel osv. Disse bygninger er måske ikke fredet i lige så høj grad som kirken.

Solenergi til et helt stift

Solenergi på Fyn til hele stiftet

Hvad koster solceller?

Prisen for at installere solceller på en kirke afhænger af flere faktorer, såsom størrelsen på kirken, typen af solcelleanlæg og omfanget af installationen. Ifølge en artikel på AltOmByg kan priserne variere afhængigt af, om solcelleanlægget skal integreres i taget eller lægges på flade tage 1.

En artikel på Grøn Kirke forklarer, at den producerede strøm fra solceller, som bruges straks, erstatter indkøbt strøm til fuld pris (til ca. 2,10 kr. pr kWh). Den overskydende elproduktion afregnes derimod til markedspris, som pt. er i størrelsesorden 20 – 30 øre pr. kWh 23.

Hvis du er interesseret i at installere solceller på en kirke, kan du kontakte forskellige virksomheder, der leverer solcelleanlæg. Se leverandører af solceller.

Solceller Kirke

Solceller på taget af sognehuset i Engesvang

Solceller på kirkebygninger – sognehuset i Engesvang

Nytårskur og solcelleanlæg til debat

Moos Landskaber skriver på LinkedIn

Bobler og kransekage hører sig til, når der er nytårskur. I år bød vi også gæsterne på et fagligt tema – solceller.
 
Tegnestuen har arbejdet med emnet i flere år og vi oplever nu stor interesse fra flere sider, da emnet jo i mellemtiden er blevet højaktuelt og solceller ses som en af nøglerne i den grønne omstilling.
 
Mens der var bobler i glasset, præsenterede vi projektet ’Solceller som landskabskunst’.
Det er en række cases, der viser hvordan solceller kan integreres i by og land på måder, så de er andet og mere end blot uendelige marker med sorte solcellepaneler, der i manges øjne bare skæmmer. …….

 Moos landskaber ved Signe Moos

Sol på kirke i Østrig

Kirke i Østrig med solceller på taget. Foto Wikipedia
Kirke i Østrig med solceller på taget. Foto Wikipedia

Sognekirken Elia i Linz får energi fra solen. El produceres om dagen og oplyser kirken om natten.

I 2006 blev kirken med et pastoralt plejecenter i Solarcity i Pichling bygget i postmoderne stil.

Hjemmeside for Parish Linz-Solarcity

3 tanker om "Solceller til kirker"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *