Regnskabsfører for 30 menighedsråd

Regnskabsfører for 30 menighedsråd

Regnskabsfører for 30 menighedsråd

Et er regnskab at føre et andet er regnskab forstå. Med de ændringer, der er kommet med regnskabssystemet i 2011 er det blevet en udfordring for mange regnskabsførere at følge med i udviklingen. Derfor ser vi rundt om i landet, at menighedsråd går sammen om at ansætte en fælles regnskabsfører.

Læs menighedsråds erfaringer med KirkeAdministration

I København er der dannet et samarbejde med navnet KirkeAdministration.

KirkeAdministration.dk’s sørger for alt det praktiske vedr. budgetlægning og regnskabsføring.

– Alle menighedsråd kan indmelde sig i samarbejdet om løsning af menighedsrådenes administrative anliggender. Menighedsråd, der melder sig ind i fællesskabet bliver “medejere” af et kontor, der varetager kirkernes regnskab, budget, bogføring, løn mv. Det er medlemmerne af KirkeAdministration.dk, der sætter rammerne på et repræsentantskabsmøde og vælger en bestyrelse, fortæller Gorm Skat Petersen, bestyrelsesformand i KirkeAdministration.dk

Kirkeadministration.dk er Kirkepartner – se profilen her

Og han konkretiserer samarbejdet : Vi udarbejder

  • udkast til budget ud fra den udmeldte ramme og med præcise lønberegninger
  • budgetopfølgning, primært kvartalsvis, men også efter det enkelte menighedsråds behov. Rapporterne suppleres med relevante forklaringer.
  • månedlige lønindberetninger
  • refusionsanmodninger i forbindelse med sygdom og barsel, via VIRK.dk

KirkeAdministration vokser

Det er valgår i år, så det er rart at vide, at når det kommer til valg af kasserer så behøver vedkommende ikke at kende til alt vedr. regnskab, men kan fungere som menighedsrådets budgetansvarlige, der følger økonomien året igennem.

Det er en stor sikkerhed for menighedsrådet, at der er flere, der kan tage sig af økonomien.

Er det kordegnen, der er regnskabsfører, så ligger regnskabsføringen ofte stille ved sygdom og ferier.

Fakta om KirkeAdministration.dk

Kirkeadministration.dk er Kirkepartner – se profilen her

KirkeAdministration.dk bor på Frederikssundsvej i Brønshøj.

KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009 og er etableret i henhold til menighedsrådslovens samarbejdsparagraf.

KirkeAdministration.dk’s erfaringsgrundlag

KirkeAdministration.dk’s leder har over 25 års erfaring med kirkeregnskaber – heraf otte år som kordegn. Det betyder, at i KirkeAdministration.dk er der både mange års erfaring med en kirkes indre liv og dens specielle konstruktion. Hertil kommer flere års erfaring med at arbejde med mange kirker på én gang. Uanset at KirkeAdministration.dk kun har eksisteret siden 2009, er erfaringsgrundlaget med kirkeregnskaber helt uden sammenligning det største, der findes. Der er ud over administrationschefen ansat 6 yderst kvalificerede medarbejdere.

Vi er desuden til rådighed i forbindelse udarbejdelse af stillingsopslag, ansættelsesbeviser, juridisk bistand via stiftets eller landsforeningens jurister, når det skønnes påkrævet. Her er det ofte i samarbejde med kontaktpersonen.

Vi afholder kasserermøder og kommer gerne ud i hos medlemmerne, når man ønsker det.

På vores hjemmeside www.kirkeadministration.dk kan I se meget mere om os.

2 tanker om "Regnskabsfører for 30 menighedsråd"

Kommentarer er lukket.

%d bloggers like this: