Mårslet kirkegård

Mårslet kirkegård

Mårslet Kirkegård er i de seneste år forvandlet til en frodig grøn og blomstrende kirkegård. Tidligere var der store arealer med perlesten og ledige gravsteder var udlagt i sand. Nu er gangarealer udlagt i græs og alle andre arealer er tilplantet.

Mårslet kirkegård – fra grå til grøn

Vi siger at kirkegården er gået fra grå til grøn. Nye gravstedsanlæg er anlagt med flere forskellige stauder og blomstrende træer og buske. Vi har blomster en stor del af året og har glæde af, at se mange forskellige slags bier, sommerfugle og insekter. Desuden har vi samarbejde med den lokale biavler om kirkegårdshonning.

Kirkegården indeholder heldigvis også en række gamle træer, hvor mange slags småfugle har hjemme. I maj holder vi fugletur i en tidlig morgenstund på kirkegården. Lapidariet er nyanlagt med forskellige klosterplanter i en grøn bund, hvor der før var gråt i gråt. Vi holder kirkegårdsvandringer og inviterer på kirkegårdskaffe og værner om kirkegårdskulturen med plads til fornyelse.

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Læs om affaldssortering

Grønt åndehul

På den nye materialeplads sorterer vi affald og komposterer blade som vi bruger som jordforbedring. Maskinparken er for en stor del batteridrevet. Med den grønne omlægning, som er meget synlig også med årstidsvariation, er både kirkegårdens besøgende og medarbejderne blevet synligt bevidste om, hvor meget den øgede biodiversitet gør godt for humøret og skærper interessen for forskellige planter og insekter.

Når man ser en række stauder med en mangfoldighed af sommerfugle eller en flok bier og humlebier der arbejder hårdt mellem hinanden så ved man at man er på rette vej. Når så også vi får besøg af fx. humlebillen, så bliver det delt på Facebook og hele byen deltager i glæden ved livet på kirkegården. Kirkegården ligger bymæssigt midt i Mårslet, en forstad til Aarhus, men udgør et grønt åndehul og en sammenhæng mellem de grønne kiler i Mårslet.

Mårslet kirke på kirker.dk

En tanke om "Mårslet kirkegård"

Skriv et svar