Kirkegård arbejdsmiljø

Kirkegård arbejdsmiljø

Kirkegård arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøvejviser og artikler om arbejde på kirkegårde

Velkommen til arbejdsmiljøvejviseren

Arbejdsmiljøvejviseren omhandler følgende arbejdsfunktioner:

  • Klipning af hække og anden vedligeholdelse af kirkegårde
  • Ringning og kimning
  • Gravning af grave
  • Pudsning af vinduer og anden rengøring
  • Kontorarbejde
  • Håndtering af kister mv.
  • Flytning af afdøde, iklædning af afdøde samt ilægning i kiste
  • Kontakt til pårørende, myndigheder og andre.

Arbejdsmiljøvejviser nr. 22
2009 – elektronisk version

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Kirkeministeriets vejledning Kirkegård arbejdsmiljø

Har kirkegården en fremtid – har fremtiden en kirkegård?

Miljøhuset om arbejdsmiljø

Kathrine Arenstorff , arbejdsmiljø Miljøhuset
Kathrine Arenstorff, Miljøhuset

Arbejdsmiljøet på kirkegårde er af afgørende betydning for de medarbejdere, der udfører forskellige opgaver i denne kontekst. Det indebærer en række arbejdsfunktioner, herunder vedligeholdelse af kirkegårde, ringning og kimning, gravning af grave, rengøring, kontorarbejde, håndtering af kister og meget mere.

For at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på kirkegårde er det vigtigt at overholde retningslinjerne og vejledningerne udstedt af Kirkeministeriet. Deres vejledning giver detaljerede anvisninger og råd om, hvordan man kan opnå et godt arbejdsmiljø på kirkegårde.

Kontakt Arbejdstilsynet

Yderligere kan det være nyttigt at konsultere Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 22 fra 2009, som er tilgængelig i elektronisk form[^1^]. Denne vejledning er særligt relevant for religiøse institutioner og begravelser.

Endelig, hvis du har brug for specialiseret rådgivning eller assistance vedrørende kirkegård arbejdsmiljø, kan du kontakte Miljøhuset. De er eksperter inden for arbejdsmiljø og kan være din partner i at sikre et godt arbejdsmiljø[^2^].

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har oprettet en pris.

En tanke om "Kirkegård arbejdsmiljø"

Kommentarer er lukket.