Anne-Stausholm-nyt-Logo-2016-260x48Anne Stausholm Landskabsarkitekter

Anne Stausholm Landskabsarkitekter kan tilbyde assistance, når der arbejdes med kirkegårde. Tegnestuen arbejder med helhedsplaner, udviklingsplaner og driftsplaner baseret på Kvalitetsbeskrivelse for kirkegårde samt Regler for tilgængelighed i folkekirken.

 

Værslev Kirkegård

Værslev Kirkegård

Kirkegårde

Arbejdet med kirkegårde foregår i tæt dialog, med menighedsrådsbestyrelse, ledelse, medarbejdere, provsti o.a. Formålet er løsninger, der tilgodeser drift og økonomi tager behørigt hensyn til kirkegårdens historik har en nutidig tilgang til nye og gamle begravelsesformer tager hensyn til det aktuelle og fremtidige skønnede begravelsesbehov.

Derudover tilbydes arbejder med bl.a. nye kirkegårde, kirkegårdsudvidelser, ændringer af eksisterende kirkegårde eller omlægninger af enkelt kirkegårdsafsnit til mere moderne tilsnit.