Provsti og kommune i klimapartnerskab

Provsti og kommune i klimapartnerskab

Provsti og kommune i klimapartnerskab.

For mange af os er snoede grusstier, sirligt klippede hække og pyntegrønt uløseligt forbundet med at besøge kirkegårde. Men det billede kan snart ændre sig. Hvis det står til Svendborg Provsti, skal vi til at vænne os til kirkegårde med langt flere stauder, blomsterhaver og blomstrende buske, der tiltrækker fugle og insekter for jordens skyld.

Dette er blot et af initiativerne i det nye klimapartnerskab mellem sognet og Svendborg Kommune. Gensidigt forpligtende samarbejde Klimapartnerskabet er et forpligtende samarbejde, hvor kommunen hjælper stiftet med at opfylde folkekirkens klimamål, mens lokale kirkeombygninger bidrager til at opfylde kommunens klimamål.

Det giver mening, mener provst i Svendborg provsti, Bente Holdgaard: “Når vi indgår en aftale med Svendborg Kommune, forpligter vi os til at leve op til det ansvar, som folkekirken har. Mange er ikke klar over det, men kirken har et stort klimaaftryk fra både bygninger, kirkegårde og landbrug. Derfor bliver vi nødt til at se på alt fra træplantning og varmepumper til mere naturorienterede kirkegårde. Udfordringen for fremtiden er, at hvert sogn skal beslutte, hvilke initiativer der skal implementeres. For at hjælpe med dette er vi i gang med at færdiggøre Svendborg Provstis klimarapport og udvikle en handlingsplan for de næste par år,” siger hun.

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Provsti og kommune i klimapartnerskab

Ifølge Svendborgs borgmester Bo Hansen er det afgørende, hvordan de enkelte sogne håndterer denne udfordring. “I mange bydele i Svendborg spiller kirkerne en central rolle. Ikke kun for de mennesker, der kommer i kirken om søndagen, men også for lokalsamfundet mere bredt. De arrangerer karnevalsfester, sangaftener, fællesspisninger og mange andre aktiviteter. Så jeg tror, vi kan være med til at skabe den kulturændring, som både klimaet og naturen har brug for,” siger han.

Den 5. marts 2024 underskrev Svendborgs borgmester Bo Hansen og provst Bente Holdgaard en gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftale.

Kommunens første klimapartnerskab med Svendborg Provsti er det første af sin slags for kommunen, men flere partnerskaber med flere institutioner, organisationer og virksomheder vil blive etableret i fremtiden.

“Svendborg CO2-udledning udgør kun 2% af regionens samlede klimaregnskab. Derfor er det vigtigt at involvere flere borgere og virksomheder. Her er klimapartnerskaber én måde at gøre det på, og vi håber, at aftalen med Svenborg Provsti, som også omfatter initiativer til forbedring af biodiversiteten, vil bane vejen for andre metoder,” siger Jesper Kiel, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Skriv et svar