Mundbind i kirker

Mundbind eller visir i kirker er et krav fra torsdag den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021

Mundbind i kirker skal bæres af:

 • Kirkelige medarbejdere som f.eks. kirketjenere, gravere og kordegne samt frivillige.
 • Deltagere i gudstjenester og møder på 12 år og derover.
 • Alle der går ind og ud ad kirker og kirkelokaler. Det gælder også når man går rundt i lokalerne.

Her kan kirken købe mundbind, visirer og håndsprit

Der er ikke krav om at bære mundbind:

 • Når man sidder på kirkebænken eller knæler.
 • For præster når de forestår kirkens liturgi som f.eks. altertjenesten.
 • For organist, kirkesanger, korsangere som medvirker i liturgien eller de kirkelige handlinger.
 • Der er ikke krav om mundbind for forældre og faddere ved døbefonten, da de er “medvirkende under udøvelse af ceremonier”.
 • Et brudepar behøver ikke at bære mundbind, fordi de er “medvirkende under udøvelse af ceremonier”.
 • Når kisten bæres ud ved begravelser er der ikke krav om mundbind for kistebærerne.
 • Krav om mundbind i kirker gælder ikke, når kirkekorene øver. 
 • Foredragsholdere og andre optrædende behøver ikke bære mundbind i forbindelse med aktiviteter i menigheden.

Læs de nye regler for Kirker og corona

Mundbind ved møder og på kontorer

 • Møder med offentlig adgang, for eksempel menighedsrådsmøder og menighedsrådsvalg
 • Krav om mundbind i kirker gælder også på kirkekontor, kirkegårdskontor og præstekontor med offentlig adgang.

Her kan kirken købe mundbind, visirer og håndsprit

Mundbind i kirker gælder i november og december

Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner. 

Jul med mundbind i kirker

Allerede på næste søndag Alle Helgens søndag skal du huske at tage mundbind på i kirken. Og det kommer til at gælde ved gudstjenester i advent, juleaften og julegudstjenester og møder.

Du skal bruge mundbind eller visir, når du går ind og ud af kirken eller mødelokalet. Og du skal dække munden, når du går dig rundt i kirken. 

Her kan kirken købe mundbind, visirer og håndsprit

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Corona og kirke

Kun 50 på kirkegården og udendørs

Forsamlingsforbudet betyder nu, at der nu kun må være 50 ved f.eks. begravelser udendørs.

Pladsmangel for kister

Husk ved Alle Helgen og halloween arrangementer, at der kun må deltage 10 i arrangementerne.

Hvad skal menighedsrådet huske

 1. ØKONOMI. Menighedsrådet skal dække udgifterne til medarbejdere og frivilliges værnemidler.

Her kan kirken købe mundbind, visirer og håndsprit

2. INFORMATION Kirkerne skal informere om reglerne også om muligheden for at kunne blive bortvist.

3. BORTVISNING Kirkens ansatte “kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.”

Læs reglerne her

Kirkeministeriets retningslinjerne for håndtering af covid-19 i kirkerne. Det er et krav om at bære mundbind eller visir i kirker og trossamfund.

Hvilke coronaregler gælder i kirken? fra folkekirken.dk

Skriv et svar