Kirke og klimakrise

Biskopper tager klimakrisen alvorligt

Kirke og klimakrise har været på dagsordenen i kirkelige debatter. Nu bliver ordene omsat til handling. Biskopperne har på bispemøde besluttet, at kirken skal arbejde for at mindske CO2 udslip.

Folkekirken skal arbejde på at leve op til den nationale målsætning om en 70% reduktion af CO2-udslip frem mod 2030. Det er ved kirkens bygninger der vil være størst potientale for reduktion.

Vi vil gøre så meget, vi kan, for at nå målet på 70 procent inden 2030, siger Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, til Kristeligt Dagblad.

Men med mange bygninger, der stammer tilbage fra Middelalderen, bliver det ikke en let sag, understreger han.

Jeg vil ikke garantere, at vi lykkes med det, fordi vi i folkekirken har nogle særlige udfordringer med middelalderlige kirker og andre historisk værdifulde bygninger.

Roskildes biskop er ny klimaambassadør

Kirke og klimakrise på kirkens dagsorden i arbejdsgruppe og hos græsrødderne

Biskopperne vil foreslå Kirkeministeriet, at man opretter en arbejdsgruppe, som skal indsamle og formidle erfaring på landsplan om større og mindre projekter.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har tidligere udtalt, at folkekirken også skal bidrage til en grøn omstilling af samfundet.

Derudover vil biskopperne ved kommende møder med det kirkelige bagland drøfte forslag til, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og målet om at sænke CO2-udslippet.

Biskopperne vil også inddrage det kirkelige bagland. Ved de kommende stiftsrådsmøder, provstemøder,  og med menighedsråd vil man drøfte forslag til, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne. Og hvordan man når den nationale målsætning om at nedsætte CO2-udslippet.

Klima – kirke udfordring

Flere og flere kirker kommer med på den grønne omstilling, hvor de blandt andet sorterer affald til genbrug, arbejder for mere biodiversitet på kirkens udearealer og inkluderer naturen i gudstjenesten. 

Skriv et svar