Katafalk fra UB-let med firehjulstræk. Ny UB-let ejer

Katafalk fra UB-let med firehjulstræk. Ny UB-let ejer

Ny ejer af UB-let 

UB-let skifter navn til IMMO A/S 

Fra den 2. januar 2018, overtog Jacob Gerdes aktiemajoriteten i UB-let, Vejle A/S.

Jacob Gerdes har tidligere været selvstændig i 12 år, i perioden 1996-2008, og har de seneste knap 10 år været ansat i internationale koncerner.

IMMO A/S hjemmeside

UB-let er, med sine kompetente medarbejdere og 50 års erfaring, førende indenfor sit felt. UB-let har en bred produktportefølje og stor erfaring med at skræddersy brugerløsninger. Denne brugerinnovation, brænder Jacob Gerdes for.

”Jeg ser meget frem til at hilse på, og betjene eksisterende, som nye kunder, med at løse de udfordringer med arbejdsmiljørelaterede opgaver, kunderne måtte få. Og at resultatet af dette samarbejde skaber rammerne for et godt arbejdsmiljø blandt kunderne”.

IMMO A/S er kirkepartner

Katafalk fra UB-let med firehjulstræk

Katafalk fra UB-let.

De Danske kirker har mange steder et akut problem og i forbindelse med ejerskiftet hos UB-let, har vi valgt at optimere produktionen og lave en kampagne på vores topmodel af UB-let katafalk. Denne er markedets eneste firehjulstrukne Katafalk. Man er 100% sikker på, at undgå vrid og anden overbelastning i kroppen, samt at katafalken ikke sætter sig fast i grusstier eller op ad ramper.

I kampagnen er prisen sænket med 16.350 kr. gældende for hele første kvartal i 2018. Det betyder at UB-let tilbyder Katafalken til en ekstraordinær rabatteret kampagnepris på 49.500 kr. ekskl. moms, hvis der samtidigt laves en servicekontrakt til 1.995,00 kr.

Kistehåndtering og arbejdsmiljø

I 20 år har UB-let leveret katafalker til de Danske kirker. Nu oplever vi, at der i medierne og hos arbejdstilsynet er kommet fokus på kistehåndtering, som giver arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Uanset egne ønsker og holdninger er der kommet nye retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal forholde sig til kistehåndteringen. Menighedsrådenes opmærksomhed er øget, hvilket har givet større efterspørgsel på hjælpemidler til kirkerne. Hos UB-let står vi til rådighed med viden om disse retningslinjer og muligheder. Brugerens krop aflastes, når UB-lets firehjulstrukne katafalk benyttes. Dette er en af topmodellerne, til at opnå en etisk god håndtering af kisterne og samtidig varetage det gode arbejdsmiljø.

Kirkegård arbejdsmiljø

Bedemændenes udfordring er nu, at flere opgaver bliver overlagt til dem alene og de samtidig skal passe på sig selv. Af samme grund har flere kirker fået påbud fra arbejdstilsynet om manglende brug af elektriske hjælpemidler.

Kistebæring – hvem har ansvaret?