Konference for børneledere

Konference for børneledere

Konference for børneledere afholdes for tredje gang

Konference for børneledere inspirationskonference 2018 vil samle alle, der arbejder med børn og Gud

Lørdag den 10. marts kan frivillige blive udrustet og inspireret til deres arbejde med børn, juniorer og minikonfirmander. Deltagere er fra kirkelige organisationer samt præster og kirke- og kulturmedarbejdere.

Konferencen afholdes hvert andet år og har i 2018 temaet “Du er ikke alene”. Det er en reminder om, at vi er en del af et større fællesskab med Gud og hinanden.

– Det er vigtigt, at vi hjælper lederne med at blive udrustet, det har de brug for. Her møder de ligesindede på tværs af organisationer, der også brænder for børn og Gud.

Det er rigtig inspirerende, fortæller konsulent i DFS Berit Skødt, en at drivkræfterne bag konferencen.

Vælg fra 19 seminarer

Deltagerne kan vælge tre ud af i alt 19 seminarer. Hovedtaleren Thomas Willer, sociolog ved Center for Ungdomsstudier (CUR). Han vil tale om spændingsfeltet mellem kirkelighed og virkelighed, så ledere kender de børn og juniorer, de møder i klubber, til gudstjenester og ved forskellige arrangementer. Og ved noget om, hvordan de kommunikerer med dem.

Der vil desuden være spisning, coaching i lokale teams, stande og bibeltime ved Daniel Hougaard, præst i Odder Frimenighed. Han vil tale om, hvad fællesskab med hinanden og med Gud betyder for børne- og juniorledere i dag.

Konferencen afholdes i samarbejde mellem Børne- og UngdomsOase, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Evangelisk Luthersk Netværk.