Grøn omstilling i kirken

Grøn omstilling i kirken

Grøn omstilling i kirken var på dagsordenen, da kirkeminister Joy Mogensen mødtes med repræsentanter for Landsforeningens bestyrelse.

Kirkeministeren havde inviteret til mødet. På mødet præsenterede hun hvad regeringen kan bidrage med og Landsforeningen af Menighedsråd fortalte om hvad menighedsråd kan bidrage med.

– Menighedsrådene bestyrer stort set alle landets kirkegårde, en stor bygningsmasse samt nogle præstegårdsjorde, og derfor var det værdifuldt at få talt med ministeren om, hvilken betydning regeringens klimamål vil få for menighedsrådene, fortæller Søren Abildgaard, Landsforeningens formand, som var en af mødedeltagerne.

For Landsforeningen er det vigtigt, at grøn omstilling i kirken sker ad frivillighedens vej.

– Som udgangspunkt mener vi ikke, der er brug for lovgivning på området. Men skulle det blive aktuelt, er det vigtigt, at Landsforeningen på menighedsrådenes vegne går aktivt ind i processen for at søge indflydelse på fremtidig lovgivning, understreger Søren Abildgaard.

Grøn omstilling skal forankres i sognets lokale engagement

Landsforeningen og ministeren var enige om, at menighedsrådenes engagement og ejerskab til processen er vigtige for at fremme den grønne omstilling. Landsforeningen delte sine overvejelser og orienterede om den politiske proces, der er tilrettelagt frem mod delegeretmødet og internt i bestyrelsens videre arbejde, skriver Landsforeningen på sin hjemmeside.

Grøn omstilling på dagsordenen den 31. oktober

Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling er på dagsordenen ved delegeretmødet den 31. oktober. Bestyrelsen præsenterer et politisk oplæg. Oplægget skal drøftes med de delegerede.

– Vi opfordrer de delegerede til at gå aktivt ind i debatten om grøn omstilling i folkekirken. Menighedsrådenes opbakning er vigtig af demokratiske hensyn og af hensyn til den lokale forankring – for det er det lokale engagement, der sikrer handling, siger Søren Abildgaard.

Grøn kirke sætter håb på dagsordenen

En tanke om "Grøn omstilling i kirken"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *