Tønder Kristkirke får renoveret tårnet

Tønder Kristkirke får nye tjærede tagspåner på spiret

Tønder Kristkirke
Tønder Kristkirke Foto: VBM arkitekter

Tønder Kristkirke ligger smukt på kirkepladsen. Det 50 meter høje og slanke spir rejser sig højt over byen og kan ses vidt om i landskabet. Tårnet har været et vigtigt sømærke for de sejlende, der skulle anløbe Tønders havn.  Kristkirken er en af landets vigtigste kirkebygninger fra renæssancen.

 

Da det ved menighedsrådets kirkesyn i 2004 blev konstateret, at vand var begyndt at trænge ind gennem tagspånerne. Blev det, efter en sagkyndig vurdering af spåntaget, besluttet at foretage en renovering.

 

Restaureringen af Tønder Kristkirke skal sikre en bevaring af spir og tagværk ved at træspånerne bliver udskiftet, således at den begyndende nedbrydning af tagværk ved fugt og råd stoppes.

Endvidere skal konstruktioner og tårnets og spirets mange historiske helheder og detaljer bevares.

 

Spiret er beklædt med tagspån, hvor tjæren ses udvasket mange steder med udtørring og revnedannelser i spånerne til følge. De nuværende spån i fyrretræ, omlægges med spån af kløvede egespån, der behandles med trætjære.

Tønder Kristkirke
Kvist Tønder Kristkirke. Foto VBM arkitekter

 

Spiret er udført som en fuldtømmerkonstruktion. På hvert stokværk står spærrerne opstillet i en kreds omkring det lodrette og gennemgående tømmer i midten af spiret kaldet “Kongen”. Spærene er udført i to lag, hvor det yderste er et offerlag, som ved eksempelvis fugtskader kan udskiftes uden at gribe ind i den bærende tagkonstruktion, det inderste spærlag. De ydre spær bærer bræddeunderlaget for de tjærede træspån, som en ekstra sikring mod indtrængende fugt.

Tårnets murværk med bånd i røde og gule tegl er ommuret mange steder, ligesom fuger er blevet udskiftet partielt ad åre. Denne særlige stemning vil, med istandsættelsen blive bevaret både udvendigt og indvendigt.

 

Renoveringsprojektet af Tønder Kristkirke foretages af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, der har stor erfaring med håndtering af opgaver vedr. bevaringsværdige og fredede bygninger, herunder kirker og nye bygninger i kirkeligt regi. Projektet er blevet til på baggrund af en grundig gennemgang og en nøje opmåling af tårnet i målestok 1:50, samt en omfattende fotoregistrering. Til projektet er tilknyttet  restaureringsingeniør Keld Abrahamsen, Aarhus.

Skriv et svar