Tværkulturelt møde

En busfuld børn og voksne gæstede d. 1. juni Fåborgegnens Efterskole. Her fortæller Marianne Hougaard Larsen fra Folkekirkens tværkulturelle samarbejde om en dejlig dag:

Skolens ledere og nogle elever tog venligt imod og viste alle ind i foredragssalen, hvor der blev budt velkommen og sunget en højskolesang. Både ledere og elever fortalte om, hvad det betyder at gå på en efterskole, hvordan man modnes og bliver ikke bare fagligt dygtige, men også klogere på livet. Alle mærkede den særlige stemning, som er så speciel for en dansk efterskoletradition. Og det særlige denne dag var, at de voksne, der lyttede er opvokset ikke bare i en helt anden tradition, men i en anden kultur og i et andet land. De kommer fra Syrien, Ægypten, Gambia, Indonesien, Mexico, Sudan, Irak, Tjekkiet og Gambia. Og stort set alle børnene er født i Danmark og taler flydende dansk.

Dagen fortsatte med frokost, rundvisning og forskellige aktiviteter for store og små. Der blev blandt andet spillet rundbold til glæde og sjov ikke bare for børnene. Klatrevæggen, skateboards og rulleskøjter blev flittigt benyttet. Rundvisningen på pigegangen og drengegangen blev fulgt med stor interesse, og smilene var tydelige, da det blev klart, hvilken stor forskel der er på et drengeværelse og et pigeværelse. Det store køkken blev også beset og beundret, før der blev sluttet af med kaffe/te, saftevand og kage.

Sikke en dejlig dag. Der var tid til at lade alle indtryk sætte sig, tid til at samtale og til at spørge ind til, hvad et efterskoleliv betyder. Alle mærkede den særlige stemning, og måske fik nogen af børnene lyst til engang selv at komme på efterskole. Og forældrene erfarede, at man kan have tillid til et sådant skoleophold for sine børn.

Det er tredje gang Fåborgegnens Efterskole og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde mødes. Det er gået hen og blevet en tradition. I december kommer efterskolen med alle 120 elever og deres lærere til Odense for at deltage i en lille gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke. Derefter får de et foredrag om Folkekirkens møde med flygtninge og indvandrere. Senere på dagen aflægger de et besøg i den tyrkiske moske og kulturforening med deltagelse i middagsbønnen og oplæg efterfølgende. Inden de unge slippes ud i byen for at købe julegaver sluttes besøget af med mavedans og arabisk musik, hvor alle kan deltage i dansen. Sådan kan man lære meget af hinanden ved at mødes ansigt til ansigt. Heri erfarer man fra alle sider, at det man i forvejen ikke kendte til, slet ikke er så farligt endda. 
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt