Provstiudvalg og økonomi

Provstiudvalg og økonomi

Provstiudvalg og økonomi. Kaffe på bordet. Velforberedte folk. Konstruktive diskussioner om økonomiske spørgsmål. Tilsyn med kirker, præstegårde og fastsættelse af kirkeskat.

Grønne indkøb til kirker

Sådan kunne man kortfattet karakterisere et månedligt møde i et provstiudvalg. I august begyndte opstillingsmøderne, og i løbet af oktober bliver stemmerne til provstiudvalgene talt op. De nyvalgte udvalgsmedlemmer tiltræder til november, hvor de bliver valgt for en fireårig periode.

LÆS MERE: Derfor sparer kirker op

Et alsidigt arbejde

Erik Ove Nielsen er pensioneret virksomhedsejer fra Sunds ved Herning. Han sad i det lokale menighedsråd fra 1980 til 2000, indtil han blev valgt ind i Herning Provstiernes udvalg i 2001, hvor han stadig er aktiv.

Spar penge

Som mangeårigt medlem af menighedsrådet i Sunds ved Erik Ove Nielsen, hvilke muligheder og udfordringer menighedsrådene sidder med. Det er en god viden at have med i bagagen, når man bliver valgt ind i et provstiudvalg:

– I provstiudvalget er opgaven fortrinsvis at styre økonomien ved at fordele kirkeskattekronerne mellem de forskellige menighedsråd i provstiet. Vi fører blandt andet tilsyn med kirkebygningerne og præstegårdene. Desuden udøver vi legalitetskontrol. Det vil sige, at vi kontrollerer, om menighedsrådene udøver deres virksomhed inden for lovens rammer,

fortæller Erik Ove Nielsen.

LÆS MERE: Kirken og kommunen arbejder tættere sammen end nogensinde

Provstiudvalg og økonomi –Tagkonstruktion til millioner

Provstiudvalgene arbejder ofte med sager, der kræver store overvejelser og inddrager mange beslutningstagere. Erik Ove Nielsen husker særligt dengang den karakteristiske tagkonstruktion på Baunekirken ved Herning skulle udskiftes:

– Baunekirken var utæt i taget. Det skyldtes en byggeteknisk fejl, så man skulle lave konstruktionen om. Det var en sag til mange millioner kroner, som vi arbejdede med i flere år. Arkitekter, biskoppen og provstiudvalget. Alle blev involveret i arbejdsprocessen, siger Erik Ove Nielsen. 

Provsti lærer i Folkekirkens Skole-kirke-samarbejde

Flytte penge fra bygninger til mennesker

Tidligere handlede provstiudvalgsmøderne primært om tilsyn med præstegårde og kirkeskat, men det har ændret sig med tiden. Det er en udvikling, som Erik Ove Nielsen gladeligt genkender. Han har været medvirkende til at få flere kirke- og kulturmedarbejdere ansat:

– Man kan fornemme, at der er et stort engagement i sognene. Man arbejder med at tage hånd om selve det kirkelige arbejde. Det har været en rigtig god oplevelse at flytte penge fra bygninger til mennesker, fortæller Erik Ove Nielsen.

LÆS MERE om provstier her

Fra folkekirken.dk

Provstiudvalg varetager økonomien

Folkekirkens grønne omstilling