Valg til provstiudvalg og stiftsråd

I de kommende uger er der offentlige opstillingsmøder til valg i både provstiudvalg og stiftsråd. Landsforeningen af Menighedsråd opfordrer alle menighedsråd til at deltage aktivt i de kommende valg for at sikre et velfungerende provstiudvalg og stiftsråd.

Menighedsråd kan deltage i valgene på flere måder:

  • Ved at finde kandidater til opstilling.
  • Ved at deltage i de offentlige møder om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd, som provstiudvalgene indkalder til. Møderne foregår rundt omkring i landet i perioden d. 12. august til d. 1. september.
  • Ved at deltage i afstemningen, hvis flere kandidater stiller op til valg.


Hvem kan stille op?

Alle der er valgbare til menighedsrådet kan stille op til provstiudvalget og stiftsrådet. Man kan altså også stille op, selvom man ikke sidder i et menighedsråd. Det er dog kun medlemmerne af menighedsrådene i provstiet/ stiftet, der har stemmeret. Provstiudvalgets opgaver
Der er 107 provstier i Danmark med gennemsnitligt 20 sogne i hvert provsti. Provstiet udgør et økonomisk fællesskab for provstiets sogne med provstiudvalget som koordinator for den fælles økonomi.

Mange steder er provstiet også omdrejningspunkt for fællesskab omkring alt fra kommunikation til personalehåndtering og regnskabsføring.
Stiftsrådet styrker kirkelivet
Stiftsrådene har til formål at styrke folkekirkens liv og vækst. Det kan rådene blandt andet gøre ved at opkræve et stiftsbidrag fra provstierne, som kan bruges til aktiviteter på stiftsplan inden for:

Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster

  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for fx undervisning, diakoni, it, medier og kirkemusik.
  • Stiftsrådet kan også – på biskoppens opfordring – rådgive biskoppen i aktuelle kirkelige sager i stiftet.

Mere information
I folderen Vil du have indflydelse på folkekirken? Stil op til provstiudvalg og stiftsråd kan man læse mere om provstiudvalgets og stiftsrådets opgaver, og man kan finde information om, hvordan man stiller op til valgene.

Du kan også finde folderen i printervenlig version hos Landsforeningen af Menighedsråd her >>>

Folkekirken.dk – Seneste nyt

En tanke om "Valg til provstiudvalg og stiftsråd"

Skriv et svar