Folkekirkens grønne omstilling

Folkekirkens grønne omstilling

Folkekirkens grønne omstilling er skudt i gang med 18,7 millioner kroner. Med denne bevilling fra Folkekirkens fællesfond, skal der arbejdes med klimamål i folkekirken. Kirken skal ligesom hele samfundet bidrage til den grønne omstilling.

”Folkekirken har meldt sig helhjertet ind i det fælles samfundsansvar for at udvikle bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling. I mange sogne og provstier har gode lokale kræfter længe arbejdet på at gøre folkekirken grønnere. Med en ny bevilling fra folkekirkens fællesfond støtter vi nu op om den lokale indsats med projekt Folkekirkens Grønne Omstilling, som skal forankre, koordinere og dokumentere indsatsen, så der bliver skabt gode vilkår for endnu flere grønne forbedringer på tværs af folkekirken.”

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Kirkeministeriets hjemmeside 

Kirkeministeren har den 1. november 2021 fastlagt budgettet for 2022 for folkekirkens fællesfond. Folkekirkens fællesfond er folkekirkens fælles kasse til nationale udgifter. Højst prioriteret er den grønne omstilling.

Grøn omstilling på menighedsrådets budget?

Har dit menighedsråd planer om at skifte til LED-pærer i sognegården, eller skal der gang i affaldssorteringen? Det er nu, der skal afsættes midler i budgetterne for 2023. … Læs mere

Find leverandører til budget

Projekt Folkekirkens grønne omstilling

Projekt Folkekirkens Grønne Omstilling har fået 4,15 mio. kr. bevilget i hvert af årene 2022-2025. Og en tillægsbevilling i 2021 på 2,075 mio. kr. til opstart af projektet. Den samlede bevilling er på 18,7 millioner kroner.

Projektet begyndte oprindeligt i begyndelsen af 2020. Fra flere steder i folkekirken blev der talt om at øge indsatsen for at stoppe klimaforandringerne. Der er således opbakning fra Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd, som alle har tilkendegivet at støtte retningen af og intentionerne med Folketingets målsætninger. De vil støtte arbejdet med den grønne omstilling i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, stiftsadministrationer og andre fællesfondsinstitutioner. Mao. ser vi at den samlede folkekirke vil bidrage til samfundets grønne omstilling. Kirkeministeriet støtter op om intentionerne og indgår aktivt i det fælles samarbejde.

Omstilling i de lokale sogne

Det vil især være på det lokale niveau, at indsatsen for at omstille organisationen til en mere klimavenlig, energirigtig og bæredygtig folkekirke vil have stor betydning. Bæredygtige løsninger og overvejelser indgår da også i dag allerede i mange menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd og ofte også i den løbende dialog mellem parterne. Dette arbejde skal understøttes gennem tværgående initiativer på landsplan i det nye samarbejde.

Folkekirkens klimamål for grøn omstilling

  1. Jorderne: Landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse. På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
  2. Energiforbrug: CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres. Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås, og energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres.
    Virksomheder der kan hjælpe med klima- og energiløsninger
  3. Affald: Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes på samme niveau som fra husholdninger. Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt. Læs om affaldssortering
  4. Indkøb og transport: Indkøb, varetransport og persontransport i folkekirken skal være så miljørigtig som muligt. Grønne indkøb
  5. Motivation: Folkekirkens grønne omstilling skal være forbillede for hele samfundet. Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene og en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.

Læs mere om klimamål

Målene er formuleret af en arbejdsgruppe om klima og bæredygtighed i folkekirken.
Det er et samarbejde mellem 
Grøn Kirke
Landsforeningen af Menighedsråd,
Provsteforeningen
Kirkeministeriet

Beskrivelsen af hele den samlede indsats ses her.

Styregruppe og projektgruppe

Der er nedsat en styregruppe med fokus på folkekirkens grønne omstilling. Styregruppen skal sikre, at programmets arbejde løbende koordineres og afstemmes med såvel folkekirkens interessenter som faglige kompetencer på området og selvfølgelig de formelle krav, der måtte følge af politiske aftaler på området. Styregruppen består af repræsentanter for biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og op til to læge repræsentanter fra menighedsråds- og/eller provstiniveau.

Styregruppens første opgave er at etablere en projektgruppe, der tilsammen skal have et højt videns- og kompetenceniveau inden for klima og bæredygtighed samt folkekirken som organisation.

Projektet har ansat to medarbejdere. En projektleder og to projektmedarbejdere. I 2023 bliver der ansat flere projektmedarbejdere. 

Stiftskontorchef Lene M. Krabbesmark i Lolland-Falsters Stift bliver programleder.

Jesper Rønn Kristiansen er den nye projektleder.

Jesper Rønn Kristiansen
Projektleder
Telefon: 20 49 64 07
E-mail: JRK@km.dk
Jonatan Haslund-Gjerrild 
Projektmedarbejder
Telefon: 23 83 95 28  
E-mail: JOHAS@km.dk
Lærke M. K. Futtrup
Lærke M. K. Futtrup
Projektmedarbejder
Telefon: 23 83 94 76
E-mail: LMF@km.dk

Kilde: Lene M. Krabbesmark på Lolland-Falsters stifts hjemmeside

Bedste og billigste LED produkter til indendørs og udendørs arealer, planter, hos dinLED.dk

En tanke om "Folkekirkens grønne omstilling"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *