Konflikter i kirken – konfliktløsning

Konflikter i kirken – Konfliktløsning i kirken

Synes du det er farligt med konflikter i kirken. Vil du helst undgå dem?

Hvis man gennemtænker de kriser, man har været igennem i livet, kan man måske se, at det har sin rigtighed. Kriserne har nok været truende, men har også ført til nye udviklinger i tilværelsen.

Konfliktarbejde er ikke nødvendigvis at forhindre konflikter i kirken, men at hindre de misforhold, der skaber dem og deres skadevirkninger. Det betyder at konfliktarbejde er at gøre noget ved konflikter; – så det ikke bliver et spørgsmål om at tabe eller vinde – men om fælles udvikling.
Johan Galtung – forsker i freds- og konfliktteori er meget optaget af, hvordan dialogen kan være med til at afdække årsagerne til en konflikt, – og være med til at skabe løsninger. Det handler ikke om at skulle gå på kompromis, men om at finde løsninger som kan tilgodese begge parters ønsker og behov. Det forudsætter at man får talt sammen, og møder hinanden åbent og ærligt med de intentioner, som ligger i dialogens karakteristika.

Følgende kirkekonsulenter har erfaring inden for konflikthåndtering:

Konflikter i Folkekirken er udbredte. Vi kommer ikke uden om dem, og det skal vi heller ikke. Men vi skal omgås dem med forsigtighed og med en forståelse for at Folkekirken er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, medarbejdere, arbejdsgivere, frivillige mm. Med den særlige blanding folkekirken har i forhold til lederskab og ansatte, er konflikter særligt udsatte for at gå i hårdknude og ødelægge arbejdsmiljøet

Kirkekonsulenter hjemmeside

Skriv et svar