Kirkegårdskort med dronefotografering

Kirkegårdskort med dronefotografering. Dronerne fotograferer lydløst kirkegården. Resultatet er et detaljeret og opdateret kirkegårdskort.

Billederne viser kirkegården, som den virkelig er, og ikke som på det gamle kort. Kirkegårdskortet er intuitivt og let at læse, samtidigt med at det er nøjagtigt. 

Så bliver kirkegårdsarbejderen ikke frustreret i det daglige arbejde.

Et digitalt kort der er let at læse

SWESCAN Danmark laver kirkegårdskort med ortofoto teknik.

Ortofoto kan sammenlignes med et satellitbillede. Kortet er meget let at læse, da det ligneret satellitbillede, hvilket 85 % foretrækker, når de kigger på kort.

Kirkegårdskortet viser mange detaljer i farver. Man kan tydeligt se beplantning og gravsten. Man kan se strukturer som perlestensbelægning eller grussti. Gravenes placering og størrelse vises helt nøjagtigt. Billederne viser kirkegården, som den virkelig er, og ikke som på det gamle kort.

Ølstykke –
Kirkegårdskort med dronefotografering

Henrik Barlebo Andersen, Ølstykke kirkegård:

“Vi er lige startet med Swescans kortmodul, og ortografiske kort. Det er meget brugbart og vi ser frem til at koble det op med vores kirkegårdsadministration og daglige drift ”

Kirkegårdskort med dronefotografering på Ølstykke

Gamle og nye kort i perfekt opdatering

Gamle kirkegårdskort og nye digitale kort kan optimeres til et perfekt redskab

Det sker med såkaldt Mapping baseret på en samkøring af gamle kort og nye ortofotos.

Den gamle måde at lave kort på var meget tidskrævende og derfor dyr. Folk skulle gå rundt på kirkegården i mange dage og måle op. Derefter blev kortet tegnet. Der var flere fejlmuligheder.

Hvad kan det digitale kirkegårdskort ?

  • Gravregistrering
  • Planlægning af arbejde
  • Vedligeholdelses- og plejeplaner for buske og træer.
  • Håndtering af arbejdsbyrder (tidsmåling)
  • Planlægning af nybyggeri
  • Opgørelse af arbejde. F.eks. sikring af gravsten
  • Støtte for partnere som f.eks. landskabsarkitekter og anlægsgartnere.

 Om SWESCAN

  • Swescans kompetencer går meget længere end vores konkurrenters, og vi tilbyder en komplet software som er brugbar til de ydelser og det arbejde du behøver. Softwaren kan bruges sammen med fx EG Brandsoft eller andre kirkegårdssystemer.
  • Swescan har også en landmålerafdeling sammen med drone flyvning, og så naturligvis vores webportal /med software programmer. Vi vil mene at vi er ene om at have en sådan service i branchen.