Kirkegårdskort med drone

Kirkegårdskort med drone

Kirkegårdskort med drone

Droner skaber nye kirkegårdskort. 

Landinspektør har taget droner i brug til at lave nye kirkegårdskort.  Med kamera og GPS-sendere er dronerne i stand til at kortlægge kirkegårdene i Danmark i høj præcision.

Kirkegårdskort med drone bliver udført af LE34
Kirkegårdskort med drone bliver udført af LE34

Landinspektørfirmaet LE34 har udviklet en ny metode til at modernisere kirkegårdskortene i en lang række danske provstier, så kirkegårdslederne får et helt nyt overblik til effektivisering af den kort- og langsigtede drift.

 ”Mange af landets kirkegårde er bevaringsværdige miljøer, som kræver særlig omhu og varsomhed, når der skal planlægges drift og vedligehold. Med de nye kort får kirkegårdsledelsen et letlæseligt og detaljeret overblik over deres områder.”

siger Knud Klausen, landinspektør og partner i LE34.

Kirkegårdskort med drone giver nye muligheder

Interaktiv 3D model af Kippinge kirke. Lavet af LE34
Interaktiv 3D model af Kippinge kirke. Lavet af LE34

Man kan for eksempel danne 3D visualiseringer af nye anlæg. Det er derved muligt for landskabsarkitekter såvel som fredningsmyndigheder at se byggeplanerne i sammenhæng med den eksisterende kirkegård, fortæller Knud Klausen

Mere effektiv drift af kirkegården

Med droneoverflyvningen får man et kort, der er billigere at producere end med normal, manuel opmåling. Droneoverflyvningen kan klares på få timer, mens mere traditionel opmåling kan tage flere arbejdsdage. Desuden er det fordelagtigt at genoverflyve kirkegården, hvorfor man kan få et sommer- og vinterkort over kirkegården med og uden vegetation.

Selve kvaliteten forbedrer mulighederne for at planlægge såvel økonomien med gravstederne som arbejdsopgaver på kort og langt sigt. Eksempelvis kan man opgøre mængden af hæk på kirkegården, der skal klippes, eller græs, der skal slås, og dermed arbejdstiden, der skal sættes af til opgaven.

”Med de digitale kirkegårdskort sparer kirkegårdsledelsen tid i dagligdagen med inspektioner, der nu kan klares fra kontoret. Det giver endnu bedre service til kirkegårdenes brugere, f.eks. ved nedlæggelse af gravsteder. Kortene er et godt udgangspunkt for at koordinere fremtidige arbejdsopgaver ved at tilføje nye informationer løbende.” fortæller Knud Klausen.

Læs mere om digitale kirkegårdskort

LE34 er Kirkepartner. Klik og se kontaktinformationer