Indsamling i kirken

Indsamling i kirken

Adventstiden indsamling
Adventstiden indsamling

Indsamling i folkekirken i perioden

1. søndag i advent – 4. søndag i advent

Formål: Mission – Danmark

Giv mennesker et mødested med Kristus

Indsamling i kirken sker ved at lægge penge i kirkens kollektbøsse. Indsamling kaldes også kollekt.

Indsamling i kirken
Indsamling i kirken

Indsamling i kirken

Indsamling i kirken.  Kirkeåret 2016

Periode 1: Adventstid (1.-4 søndag i advent)

Fire søndage, samt f.eks. De ni Læsninger, juleafslutninger, koncerter

Formål: Mission – Danmark

Bibellæser-Ringen i Danmark
Den grønlandske Bibelsag
Evangelisk Luthersk Netværk
Grundtvigsk Forum
Indre Mission i Danmark
Periode 2: Jul og nytår (Juleaften-Nytårsdag)

Fire-fem søn- og helligdage, afhængig af julesøndag

Formål: Diakoni – Danmark

Blå Kors Danmark
Børnesagens Fællesråd
Bibelselskabet (Nytårsdag)
KFUK’s Sociale Arbejde
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
Kirkens Korshær
WeShelter – Missionen blandt Hjemløse

Periode 3: Vintertid, Helligtrekonger (H3K-søndag – Faste-lavn)

6-10 søndage fra Helligtrekonger til forfaste, inkl. faste-lavnssøndag

Formål: Oplæring i den kristne tro – børn
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Diakonhøjskolen
Folkekirkens Ungdomskor
Kirkeligt Centrum
KLF, Kirke og medier
Kristeligt forbund for Studerende
Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Y’s Men Region Danmark
Religionspædagogisk Center
Økumenisk Ungdom
Periode 4: Fastetid og passionstid (1. søndag i fasten – Langfredag)

8 søn- og helligdage fra fastelavn til påskelørdag

Formål: Diakoni – internationalt

Brødremenighedens Danske Mission
Filadelfia – Center for Diakoni og Ledelse
Kofoed Skole
Kristelig Handicapforening
Livsværk – Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge
Samvirkende Menighedsplejer
Vejledende indsamlingsliste for folkekirkens menigheder

Gyldig fra og med kirkeåret 2016
Ved klik på et organisationsnavn føres du til www.indsamling.folkekirken.dk,

hvor du kan se organisationsbeskrivelse, beskrivelse af årets indsamlingsprojekt, bankkonto-data, m.v.

Indsamlingsperioder i 2015

Forårstid, påske

Formål: Voksenoplæring i den kristne tro – Danmark og internationalt

Dansk Bibel-Institut – Dansk Ethioper Mission /Promissio – Danske Kirkers Råd – Danske Sømands- og Udlandskirker – Den danske Israelsmission – Folkekirkens Ungdomskor – KFUM Idrætsforbund – KFUM og KFUK i Danmark – Kirkefondet – NFS Grundtvigs Fond.

Indsamlings kalender for kirker og menighedsråd

Hent indsamlingskalender for kirker og menighedsråd som PDF

Trinitatis – 13. søndag efter trinitatis

Formål: Diakoni – Danmark – ” Giv mennesker mad og mod”.

 • Agape
 • Dansk Oase
 • Diakonissestiftelsen
 • Døvemenighederne
 • Jydsk Børneforsorg/Fredehjem
 • MDI – Menighedernes Daginstitutioner
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Tværkulturelt Center

Vintertid, Helligtrekonger

Formål: Oplæring i den kristne tro – 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler – Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse – Diakonhøjskolen – Kirkeligt Centrum – KLF Kirke og medier – Kristeligt forbund for Studerende – Kristent Pædagogisk Institut (KPI) – Y’s Men Region Danmark – Religionspædagogisk Center – Økumenisk Ungdom

Fastetid og passionstid

Formål: Diakoni – internationalt.

Klik på links og læs mere.

Brødremenighedens Danske Mission – Filadelfia – Center for diakoni og ledelse – Kofoed Skole – Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge

Kristelig Handicapforening – Samvirkende Menighedsplejer

Del på:

 • https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.06c6ee58c3810956b7509218508c7b56.da.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=da&original_referer=https%3A%2F%2Fkirkepartner.com%2Fgl%2Findsamling-i-kirken%2F&size=m&text=Indsamling%20i%20kirken&time=1621333347475&type=share&url=https%3A%2F%2Fkirkepartner.com%2Fgl%2Findsamling-i-kirken%2F&via=kirkepartner
 • https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df27dcd8b7953b64%26domain%3Dkirkepartner.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fkirkepartner.com%252Ff27df867c074f34%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fkirkepartner.com%2Fgl%2Findsamling-i-kirken%2F&layout=button_count&locale=da_DK&sdk=joey
 • More

Customize buttons

Like this:

Skriv et svar