Konfirmationsforberedelse undersøgt i landets kommuner

konfirmationsforberedelse
konfirmationsforberedelse

 

Det viser en ny undersøgelse af tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen, som er foretaget af kirkeministeren.

En tendens som ifølge Finn Andsbjerg Larsen, der er leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, er problematisk.

-Det er dybt bekymrende at tendenserne går den vej. For som loven er i dag skal konfirmationsforberedelsen ligge i skoletiden. Ved at flytte en del af forberedelsen til eftermiddag, aften og weekend så bryder man loven og forringer præsternes arbejdsvilkår.

 

Opfølgning på undersøgelsen

Tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen vil blive undersøgt nærmere, da der for eksempel stadig er uklarheder om, hvor mange af de undervisningstimer, der er rykket til om eftermiddagen, der falder inden for skoletiden.

Ministeriet vil derfor i det kommende skoleår følge tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen og have særligt fokus på, om forberedelsen placeres uden for rammerne af normal skoletid.


Fakta:

Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation kræver at konfirmanderne skal have minimum 48 undervisningslektioner, hvoraf størstedelen falder i skoletiden.

Folkekirken.dk – Seneste nyt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *