Evangelisk-luthersk kristendomsforståelse


I et høringssvar til undervisningsministeriet vedrørende "udkast til bekendtgørelse om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner og Fælles Mål for børnehaveklassen" foreslår folkekirkens biskopper, at det pointeres, at "Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng, med særlig vægtlægning på evangelisk-luthersk kristendomsforståelse, samt om de bibelske fortællinger…."

Læs hele høringssvaret her

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt