Tanker i toget hjem

Vi sidder på vej hjem fra debatmøde i Vartov i København arrangeret af Grundvigs Forum. Humøret er højt, for det var et inspirerende møde, hvor mange mennesker var mødt op for at diskutere, hvordan folkekirken skal styres i fremtiden. – Vi er Erik Vind, formand for Stiftsrådet i Fyens Stift og Tine Lindhardt, biskop Fyens Stift. 
Vi er ikke ganske enige om betænkningen, 1544, om folkekirkens styring, som var på dagsordenen, men én ting er vi helt enige om: Der må mere tid til. Tid til samtale og debat, – tid til at lytte og måske lade sig bevæge. Tid til at flere kommer på banen. 
Med andre ord: Fristen for at komme med høringssvar bør forlænges til den 1. september – og helst til den 1. oktober. 
Hvis vi ikke var klar over det før, så blev vi det efter debatmødet. Det var nemlig et supergodt møde, hvor vi snakkede med hinanden og med det indbudte panel som blandt andet bestod af Niels Kærgård og Morten Kvist. Vi blev klogere undervejs, – og så sker der noget, når man er i samme rum og taler sammen. 
Det synes vi, at flere skal have mulighed for at opleve. Der bør helt konkret holdes nogle flere møder af den slags, for det styrker interessen for betænkningen og dermed lysten til at kommentere og give høringssvar. Menighedsråd, præster og mange flere vil gerne deltage i debatten, – man skal blot have tid og mulighed for at vise sit engagement! 

Det er jo ikke noget ligegyldigt forslag, betænkningen kommer med, for nu at sige det sådan. Tværtimod er det et forslag til styring af folkekirken, som vil få konsekvenser for folkekirken langt ud i fremtiden.
Så der er behov for endnu en debatrunde, nu hvor udvalgets endelige forslag og betænkning er præsenteret.

Det skyldes ikke mindst, at betænkningen indeholder i hvert fald to nye elementer i forhold til debatoplægget fra sidste år:
1/ Betænkningens flertal foreslår, at man ændrer statens tilskud til folkekirken så det bliver et ikke-øremærket bloktilskud, og ikke som nu et tilskud til især løn og pension til præster og provster. 
Spørgsmålet om at gøre statens tilskud til folkekirken til et bloktilskud blev i øvrigt behandlet af et udvalg i 2009. Her blev det afvist af de folkekirkelige repræsentanter i udvalget og den daværende regering besluttede siden at der ikke skulle arbejdes videre med det. 
Når nu det kommer på bordet igen, vil det da være naturligt at få en grundig debat for og imod med blik for både fordele og ulemper, synes vi.
2/ Betænkningen foreslår også at biskopperne som kollegium skal lovfæstes. Det er noget helt nyt, som ikke var med i debatoplægget sidste år. Også det synes vi fortjener bred drøftelse og debat.

Så vores konklusion sådan en solbeskinnet mandag eftermiddag i lyntoget mod Fyn er derfor: 
Uanset hvad man selv mener om betænkningen, og uanset hvordan man selv synes at en optimal styring af folkekirken burde være, så har vi nu brug for samtale. 
Vi har brug for at blive klogere på, hvad konsekvenserne af forslagene i betænkningen vil blive, – vi har brug for at høre mange forskellige røster i og uden for det kirkelige landskab give deres bud på betænkningens forslag – og vi har brug for at høre efter hvad hinanden siger og mener og hvorfor nogen synes godt om betænkningen, mens andre er mere betænkelige. 

Ja, som én sagde – vi må op af skyttegravene, mødes, udveksle synspunkter, lytte og tale sammen.
Det kræver tid. Det håber vi, Kirkeministeren vil give ved at forlænge høringsfristen. 

Erik Vind og Tine Lindhardt

http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt