AV-huset og verdensmål

AV-huset og verdensmål

Stigende fokus på Verdensmål

Af Jens Ravn, adm. direktør i AV-HUSET A/S

AV-huset og FNs verdensmål. Human Needs Project i Kenya.

Som led i arbejdet med FNs Verdensmål har AV-Huset gennem flere år bl.a. støttet Human Needs Project i Kenya, Afrika. I 2021 var virksomheden med til at sikre rent vand og ordentlige badeforhold for slumkvarterets indbyggere.

Hvis vi skal afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og mere bæredygtig økonomisk vækst m.m., så kræver det en fælles, global integreret indsats. Og alle skal bidrage uagtet vores forskellige udgangspunkt.

I AV-Huset har vi derfor taget en beslutning om at tilslutte os FNs Global Compact og de 17 Verdensmål. Faktisk gjorde vi det allerede i 2015. Som leverandør af AV-udstyr til bl.a. kirker, virksomheder, hoteller og museer mærker vi, at fokus kun er blevet større lige siden.

En stigende bevidsthed om miljø og samfundsansvar hos kunderne har sat realiseringen af de 17 Verdensmål og bæredygtighedsmålsætninger på dagsordenen hos AV-Huset og mange andre danske virksomheder.

Vi ser en tydelig tendens til, at markedet kræver fokus på bæredygtige produkter og samfundsmæssigt ansvar i højere grad end tidligere.

Og eftersom små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i Danmark, er vores arbejde med samfundsansvar afgørende for, at Danmark kan nå FN’s 17 Verdensmål – også selvom vores egen indsats kan synes meget lille i den store globale sammenhæng.

”Fokus på bæredygtige produkter og samfundsmæssigt ansvar stiger. Vi har stadig rigtig meget at gøre, men arbejdet er i gang og det er faktisk det vigtigste”

Jens Ravn, AV-Huset

Kunderne stiller større krav til dokumentation

Vi mærker også, at kunderne begynder at stille større krav til, at der er handling og dokumentation bag de bæredygtige initiativer, så de kan se, at det reelt gør en forskel og ikke bare er green washing og lånte fjer.

Derfor er det vigtigt, at vi taler samfundsansvar og bæredygtighed ned i specifikke handlinger og tager kompleksiteten ud, da det ellers bliver noget meget stort og en uhåndgribelig størrelse. Der er behov for, at vi oversætter det til konkrete mål og handlinger, som vi kan bakke op med dokumentation, så vi kan dokumentere vores handlinger og fremskridt.

AV-huset og verdensmål. Direktør Jens Ravn

AV-Husets direktør Jens Ravn oplever en stigende efterspørgsel fra kunderne på dokumentation for samfundsansvar og bæredygtige produkter.

Årlig rapport dokumenterer indsats

Her bruger vi FNs Global Compact til at dokumentere vores indsats, da man er forpligtet til at udarbejde en årlig rapport til FN. Dette har bragt os vidt omkring i 2021 inden for emner som sundhed, rent vand, anti-korruption og miljø.

FNs Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. Det betyder, at man forpligter sig til at tilpasse virke og strategier til ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøprincipper og anti-korruption samt at bidrage til opnåelsen af de 17 Verdensmål.

Global Compact giver retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følge af globaliseringen.

Ca. 500 virksomheder har tilsluttet sig i Danmark. På verdensplan er ca. 15.500 virksomheder og organisationer med fra 165 forskellige lande.

Se AV-Husets seneste rapport til FN: https://www.av-huset.dk/nyheder/417-vores-arlige-rapport-til-fn

AV-Huset er kirkepartner

Skriv et svar