Sunds Kirke åbner Palmesøndag

Sunds Kirke åbner igen Palmesøndag

Sunds kirke renovering
Sunds kirke renovering

Sunds Kirke har været lukket siden august måned 2013  palmesøndag den 13. april 2014.
Kirken genindvies efter endt indvendig istandsættelse, nyt orgel og nyindretning ved VMB arkitekter.

Efter at have været lukket for kirkelige handlinger siden august måned sidste år, genåbnes Sunds Kirke Palmesøndag med en festgudstjeneste, hvor biskop Karsten Nissen prædiker. – Det bliver stort, siger sognepræsten,… Sund Kirkes hjemmeside

Kirkens tidligere orgel fra 1974 var bygget af Jysk Orgelbyggeri og rummede 10 stemmer fordelt på 2 maualer (hovedværk og svelleværk) og pedal. Det var placeret på et pulpitur i bunden af kirkens nordre korsarm. Spillebordet var bygget bag på hovedværket, som stod i pulpiturbalustraden (et såkaldt ”maveorgel”), og med svelleværket placeret umiddelbart bag orgelbænken. Visuel kontakt med alter og prædikestol foregik vha. kamera og monitor. Orglet havde en spids og pågående, lidet befordrende og til ringe støtte for en udfoldet menighedssang. Det var ikke muligt på en hensigtsmæssig måde at arbejde med kor, idet pladsen på pulpituret var trang og organisten dårligt kunne opnå kontakt med korsangerne. Dertil var adgangsvejen snæver og de arbejdsmæssige forhold for organist og korsangere var i det hele taget kritisable.

Sund kirkes hjemmeside om renoveringen

I samarbejde med menighedsrådets orgelfaglige rådgiver, organist Jens Chr. Hansen, Viborg blev der udarbejdet flere forslag til orgelopbygning og placering. Det endelige forslag blev udbudt og efter nærmere forhandling blev P. G. Andersen og Bruhn Orgelbyggeri valgt til opgaven. Det nye orgel har 25 stemmer med 2 manualer og pedal. Orglet er placeret foran pulpituret i den nordre korsarm med hovedværk flankeret af pedaltårne. Bag orglet, oppe på det eksisterende pulpitur, er instrumentets svelleværk placeret og ført op i tagrummet mellem de eksisterende loftsbjælker. Spillebordet er placeret foran og ret for orgelet.

Indvendig istandsættelse

Kirken fremstår nu i højere som en arkitektonisk helhed, hvor der er skabt bedre balance og ro mellem de enkelte elementer i kirkerummet. Ny farvesætning af loft, bænke, knæfald m.v. har medvirket til at skabe et mere lyst og festligt kirkerum. Dette er den nye belysning med til at skabe og understrege.

Indretningen er ændret idet det nye orgel fylder hele den nordre korsarm. I skibet var der tidligere et ret stort umøbleret areal mellem korsskæringen og koret. Ved fjernelse af to bænkerækker i skibet op mod korsskæringen og etablering af fire nye bænkerækker mellem korsskæring og kor er der etableret et mere centralt og fleksibelt areal i kirkens korsskæring, dette areal kan fungere i forbindelse med orgelkoncerter, dåb og andre aktiviteter i kirken. De nye bænke øverst i skibet mellem korsskæring og kor er udformet som vendebænke, hvor ryglænet kan vippes frem og tilbage således opmærksomheden kan rettes enten mod koret eller korsskæringen og orglet.

Kirken, der ligger vest for Sunds sø,  er bygget 1897 af røde mursten ved arkitekt R. Frimodt-Clausen. Siden hen er der bygget til kirken af flere omgange og senest i 1984 gennemgik kirken en omfattende istandsættelse med  tilføjelse af søndre korsarm, nyt varmeanlæg, inventarændringer m.v. i 2006 blev kirken altertavle fra 1611 forsynet med et nyt alterbillede udført af den færøske kunstner Torbjørn Olsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *