Ølgod kirkegård

Ølgod kirkegård

Ølgod kirkegård arbejder meget med biodiversiteten. Vi har de seneste år lavet mindre tiltag, men i år er vi virkeligt begyndt at tænke det ind mange flere steder.


-Vi har i år oprettet en natur afdeling, hvor det er muligt at blive begravet i naturen(vildeng med enkelte træer). Denne afdeling består af 6 felter. Disse felter har vi forarbejdet forskelligt for at finde den bedste metode, til at opnå en vedvarende naturlig/hjemmehørende flora. I forbindelse med denne afdeling er vi i gang med at oprette et kvas hegn.(Denne afdeling er allerede meget populær, 15-20% af begravelser/bisættelser i år har valgt denne afdeling. Samtidig har vi fået den første henvendelse om muligheden for reservation).

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Vilde blomster og fuglekasser

  • Ølgod kirkegård har et græs areal på ca. 5000m^2, hvor vi over 3 år har reduceret græsslåningen. Første år oprettede vi drypzoner under de træer som er på området. Men sidste år gik vi over til kun at slå stier, samt udsåning af blomster striber. Vi er ved at undersøge om vi kan/må brænde området af i februar/marts.
  • Vi har et test område på ca. 100m^2 tilstået med vedvarende vilde/hjemmehørende blomster.
  • Vi har i personale flokken sat det mål, at vi ved nye gravsted anlæg vil reducere arealet med grus med 50% i gennemsnit.
  • Vi arbejder med at tilplante/tilså tomme gravsteder.
  • I samarbejde med skolen har vi opsat fugle kasser og det er planen at vi også vil lave insekt hoteller på samme måde.

Maskinpark på el


-Vi har skiftet stort set alle maskiner til el. De maskiner, vi har tilbage på benzin/diesel, er der desværre endnu ikke gode nok el alternativer til, men det kommer nok. Den diesel vi bruger er GTL som er mindre miljø belastende.

Ølgod kirkes hjemmeside

Få nyheder om kirkegård

* indicates required

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *