Menighedsråd – demokrati i sognet

Menighedsrådene – små demokratiske enheder

Der er godt 2.100 menighedsråd i Danmark. Der er både sogne med store råd og med mindre råd. Antallet af medlemmer i rådet afhænger af hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet.

Menighedsrådene arbejder for at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst. Menighedsrådene holder styr på kirkens personale og dens bygninger, sådan at der er gode rammer for at forkynde evangeliet. De er også Danmarks største arrangør af kulturarrangementer. Både foredrag og koncerter er tit på programmet i kirker og sognehuse.

Menighedsråd – demokrati i sognet

Folkekirken er i evig bevægelse og dialog med sine medlemmer og omgivelser – det er derfor, den hedder en folkekirke. For at rådene kan opfylde deres fornemmeste forpligtelse, nemlig at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst, bliver der sat fokus på fænomener, der sætter dagsordenen mange andre steder.

Globalisering, videnssamfund og digitalisering er derfor også på kirkens dagsorden. Det sker i en proces, der skal sikre gode rammer for kirken i en tid, hvor meget forandres.

Dit sogn er også en del af den proces – og du kan påvirke, hvordan udfordringerne løses.

Kilde: Menighedsrådsforeningen

Læs mere om menighedsrådene her.

Skriv et svar