Menighedsråd – hvad er det?

Spørgsmålet Hvad er et menighedsråd? bliver stillet til folk på gaden og der kommer mange sjove svar.  F.eks. det har noget med kaffe at gøre.

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsudvalg.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
  • Kilde: Wikipedia

 Læs mere om menighedsråd og medarbejdere

Menighedsrådsforeningen

Menighedsråd er folkekirkens tillidsfolk. Af Hans Raun Iversen

Skriv et svar