Menighedsråd får lettelse med lønkørsel i Stifternes løncenter for menighedsråd

Menighedsråd får lettelse med lønkørsel i Stifternes løncenter for menighedsråd

Menighedsråd får lettelse med lønkørsel

Fra den 1. maj 2016 vil alle menighedsrådene i hele landet få kørt deres løn i et fælles løncenter, skriver Viborg stift på stiftets hjemmeside.

Hidtil har alle 10 stifter stået for lønkørslen for deres egne menighedsråd, men nu overgår stifterne til Fløs 2 og Stifternes løncenter for menighedsråd.

Løncenter for menighedsråd giver lettelse
Løncenter for menighedsråd giver lettelse

Formålet er at styrke og ensrette administrationen af lønnen for bedst muligt at understøtte menighedsrådene i deres lønopgave over for de ansatte kirkefunktionærer.

  • Hvordan er arbejdsfordelingen mellem løncenteret og de 10 stiftsadministrationer ?
  • Opdatering fra FLØS til FLØS 2 ?
  • Nye arbejdsgange ?
  • I overgangsperioden ?

 

Få svar på ovennævnte spørgsmål i velkomstbrev af 22. februar 2016 fra Stifternes løncenter: “Velkommen til Stifternes løncenter for menighedsråd”