Kirker og Blå Kors hjælper udsatte mennesker i Silkeborg

Kirker og Blå Kors hjælper udsatte mennesker i Silkeborg

Otte kirker i Silkeborg har sammen med Blå Kors Danmark dannet et diakonalt netværk for at
hjælpe udsatte mennesker.

Lærke Kronholm Foto: Rysjournalistik
Lærke Kronholm Foto: Rysjournalistik

Af Lærke Kronholm

I Silkeborg er otte kirker gået sammen med Blå
Kors Danmark i et diakonalt samarbejde kaldet
Kirkernes Sociale arbejde. Samarbejdet udspringer
af kirkernes ønske om at benytte hinandens netværk
til at rekruttere frivillige til sociale hjælpeprojekter.
Blå Kors Danmark, der er en del af netværket,
hjalp med at søge en to-årig bevilling fra socialministeriet
til projektet. Målet med samarbejdet er at
hjælpe borgere i Silkeborg, som har det svært.

De er medmennesker,
der møder den enkelte i
øjenhøjde og betragter
ham eller hende som
ligeværdig,

Kirker og Blå Kors – Støtte til at lede projekt

– Menighedernes samarbejde med Blå Kors giver
muligheder og kompetencer, som vi ikke selv har.
Blå Kors kunne bl.a. hjælpe med, hvordan man styrer
et projekt, leder frivillige og søger penge, siger
Ulla Kristensen, der er projektleder og ansat ti timer
om ugen til at koordinere arbejdet. Desuden bliver
hun bakket op af en styregruppe med fire repræsentanter
fra kirkerne og Blå Kors Danmark.
Kirkernes Sociale Arbejde samarbejder også med
Silkeborg Kommune og andre sociale hjælpeorganisationer.
Det sker bl.a. gennem det lokale frivillighedscenter,
hvor kommunen og organisationer kan
trække på hinandens erfaringer og viden.

Blå Kors 

Projekt medvandring

Medvandring hedder et af de projekter, som Kirkernes
Sociale Arbejde har etableret. Det er mentorordning,
hvor frivillige er mentorer for mennesker,
som kæmper med arbejdsløshed, misbrug, sygdom
eller andre problemer. Projektnavnet kommer af, at
de frivillige følger et menneske et stykke vej i deres
liv til deres situation er forbedret eller mere overskuelig.
– De frivillige kan tale med brugerne om deres bekymringer,
udfordringer eller glæde sig sammen
med dem over deres sejre. De er medmennesker, der
møder den enkelte i øjenhøjde og betragter ham eller
hende som ligeværdig, forklarer Ulla Kristensen.
Kirkernes Sociale Arbejde tilbyder også praktisk
hjælp, økonomisk rådgivning, madordning og kontaktfamilier
til flygtninge. Blå Kors 

Inspiration til diakoni
og socialt arbejde

Ulla Kristensen håber, at projektet kan inspirere andre
kirker og menigheder til lignende samarbejdsprojekter.
– Vi vil gerne være en inspirationskilde for kirker og
menigheder til diakoni og udvikling af socialt arbejde
til gavn for mennesker, som har det svært.

Blå Kors 

Skriv et svar