Kirkegårdskonferencen 2019

Kirkegårdskonferencen 2019 har temaet: Hvordan holder man kirkegården attraktiv så den kan klare sig i konkurrencen?

Kirkegården som vi kender den i folkekirken har mange værdier. Men der er mange ny konkurrenter på banen. Der kan nævnes askespredning og private begravelsespladser. Der er også udfordringer pga høje priser og kirkegårdsanlæg, der ikke er tidssvarende. Kirkegårdskonferencen 2019 fokuserer på, hvordan man holder kirkegården attraktiv og konkurrencedygtig.
Kirkegårdsmessen 2018

Program

Fra programmet til Kirkegårdskonferencen 2019 kan nævnes

  • Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd
  • Planlægning og engagement skaber tidssvarende kirkegårde Erfaringer fra besøg på over 30 kirkegårde i forbindelse med bogen ’Kirkegårde i udvikling’ Jan Støvring, landskabsarkitekt og seniorkonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Kirkegård leverandører på kirkepartner.dk

Konkurrence

  • Konkurrerende tilbud: Hvordan forholder vi os til askespredning Kirkegårdene har et alsidigt tilbud, men der er konkurrenter i farvandet, bl.a. i form af askespredning – hør om regler, praksis og kirkegårdens mulige rolle Leif Arffmann, tidligere provst i Vejle Provsti
  • Hvor sorgens ensomhed brydes Kirkegårdens vigtige rolle i sorgindsatsen for efterladte fortjener mere opmærksomhed, både internt og eksternt Anne Kjærsgaard, teolog og forsker, Aarhus Universitet/Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter
  • Økonomien som strategisk redskab I Aabenraa arbejder provstiudvalget på at gøre brugernes valg af gravsted mindre afhængig af økonomiske overvejelser, bl.a. for at bevare den lokale mindekultur Kirsten Sønderby, formand for provstiudvalget, Aabenraa Provsti

Attraktiv kirkegård

  • Hvordan holder vi kirkegården attraktiv som grøn ramme om begravelser, sorg og rekreation? Kort oplæg fulgt af diskussion ved bordene – der kan fortsætte over frokosten
  • Kirkegården skal være et godt tilbud Nakskov Kirkegård arbejder målbevidst på at holde kirkegården attraktiv, bl.a. med stort fokus på planter og et varieret udbud af gravanlæg Henrik Lund, kirkegårdsleder, Nakskov Kirkegårde
  • Planterne skal dyrkes for at få en grøn og frodig kirkegård Nye beplantninger er tit en del af udviklingsplanen, men det kan være en udfordring at få planterne godt i gang Palle Kristoffersen, slotsgartner i Slots- og Kulturstyrelsen og adjungeret professor ved IGN
  • Kompetente medarbejdere er afgørende for fremtidens kirkegårde Efteruddannelse og uddannelse ’fra ufaglært til faglært’ kan være med til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, som kan bringe kirkegårdene sikkert fremad Annie Sønderby, uddannelseskonsulent, AMU Nordjylland/Sandmoseskolen
  • Bryd vanen og bøj fisken, mens den er frisk Din hjerne elsker vaner, fordi det sparer energi og giver tryghed, men når alt omkring os forandres, kan der være grund til at give vanerne et eftersyn Torben Wiese, forfatter, foredragsholder og Skandinaviens vanebryder nr. 1

Se også https://kirkepartner.dk/blog/kirkegaardskort-med-dronefotografering/

Konferencen er arrangeret af
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Kirkegårdskonferencen 2019.
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning