Fokus i Stiftsbladet: Når sognene samarbejder

Fokus i Stiftsbladet: Når sognene samarbejder

Fokus i Stiftsbladet: Når sognene samarbejder

Tekst og foto: Otto Lundgaard

Andenpinsedags-gudstjenesterne er formentlig det kendteste, men langt fra det eneste sognesamarbejde, der lever godt i Roskilde Stift.

Stiftsbladet sætter i augustnummeret fokus på samarbejdet henover sognegrænser. Hvadenten det er kirkehøjskole, kommunikation, babysalmesang, sorggrupper samt fælles brug af samme kirke og fælles menighedsrådsmøder – for nu bare at nævne noget af alt det, der sker. 

Læs hele Stiftsbladet som pdf-fil her.

Sommeren er også tid for andre møder. Stiftsbladet rummer derfor også artikler om landemodegudstjenesten, stiftspræstestævnet, grundlovsdagssamvær for de mindste samt møder, hvor kirken viser sit ansigt på den anden side af kirkemuren.

Samarbejdet i Greve-Solrød Provsti

Morgenbilledet ovenfor er taget hele tre timer før klokkerne ringede til ”Pinse på Herrens Mark”, som er navnet på Andenpinsedags-gudstjenesten i Greve-Solrød Provsti.

Billedet er også taget en halv times tid før der blev kaldt til morgenkaffepause under den fælles opsætning af de ti pavillontelte, der bogstaveligt talt danner rammen om gudstjenesten i det fri.

Således er billedet også et billede på den skaberkraft, der opstår, når mennesker mødes på tværs af sognegrænser. For når der kaldes til ”Pinse på Herrens Mark”, kan hverken teltene (et for hver kirke), det hyggelige samvær over kaffen eller arbejdet, der samler kræfterne fra hele provstiet, undværes. Det er et samarbejde, hvor alle byder ind, hvor alle giver, men hvor alle også får meget med sig – og formentlig endnu mere, end man selv kunne have skabt derhjemme på den anden side af sognegrænsen.

”Så glæder man sig også til at skulle i gang – man har ikke set hinanden siden sidste år, hvor man stod og stillede telte op – og det er superhyggeligt. Og de dér ideer, man sad og fik hjemme i kirken, og holder det nu – så får man alligevel indrettet teltet hyggeligt, – og så lever det faktisk, for så kommer menigheden og fylder teltet og giver det liv,” fortæller Rikke Marschner, præst i Hundige-Kildebrønde Sogn og i sit kald af provstipræst tovholder for arrangementet.

Published at Wed, 01 Aug 2018 19:23:26 +0000