Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding

Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding

Grøn inspirationsdag for menighedsråd

Grøn kirke kirkegårdskursus
Grøn kirke kirkegård

Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding. Hvordan kommer man i gang med omstillingen til at være grøn kirke. Hvad betyder det f.eks. for kirkefunktionærerne? Det er afsættet for en inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding tirsdag den 19. juni. Arrangørerne inviterer alle interesserede i hele stiftet.

Hertil inviterer Simon Peters Kirke alle præster, menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere ved kirkerne i hele stiftet:
“Vi vil gerne dele vore erfaringer og indbyder til en dag, hvor vi kommer hele vejen rundt om det grønne,” siger Marianne Jespersen, formand for menighedsrådet og en af arrangørerne.
På dagen medvirker  Grøn Kirke på landsplan, Simon Peters Kirke, der har været grøn kirke siden 2012, og Nr. Bjert Kirke, der har været grøn Kirke siden 2017.

Tilmelding til grøn inspirationsdag

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmelding på mail
simonpeters.sognkolding@km.dk senest den 12. juni.

Læs artiklerne fra magasinet i december om grøn teologi og Simon Peters Kirke som grøn kirke.  Se listen her over grønne kirker i Haderslev Stift.

Nørremarkskirken i Vejle er den senest tilkomne – læs her.

Program:

Kl. 17.00: Velkomst og kaffe i Simon Peters Hus, derefter oplæg v. Lise Palstrøm, grøn koordinator i Aarhus Stift : Hvordan kom vi i gang lokalt? Oplæg v. Marianne Jespersen, menighedsrådsformand i Simon Peters Kirke, og v. Jytte Fink. Nr. Bjert Kirke

Kl. 18.00: Tur i det grønne
Engen: Botanisering og biodiversitet v/Flemming Nissen, kordegn
Bier: Om kirkebier v/Karsten Nielsen, bybiavler

Kl. 18.30: Spisning – Grøn mad og drikke

Kl. 19.00: Andagt i det grønne
Grøn teologi og salmer v/Michael Markussen, sognepræst

Kl. 19.20: Grøn kirke som medarbejder
Præst: Om grøn teologi, fairtrade og undervisning v/Michael Markussen, sognepræst i Simon Peters Kirke
Kirketjener: Om indkøb, udearealer, affald, mad og rengøring v/Ib Petersen, kirketjener i Simon Peters Kirke
Kordegn: Om grønt kirkekontor v/Flemming Nissen, kordegn i Simon Peters Kirke
Graver: Om grøn kirkegård v/Annelise Laursen, kirkegårdsleder i Nr. Bjert kirke

Kl. 20.10: Pause og grøn forfriskning

Kl. 20.20: De næste skridt
Visionerne om haven: klimatilpasning, biodiversitet og oplevelsesværdi v/Signe Moos, landskabsarkitekt

Kl. 20.30: Hvordan kommer man i gang
Gode råd og debat v/Det grønne udvalg i Simon Peters Kirke

Kl. 21.00: Tak for i dag

Kilde: Haderslev stift