Genbrug gravsten

Genbrug af gravsten er noget der gavner miljøet. Det mener Fillip Møller. Han er stenhugger og lever af at lave gravsten til kirkegårde. 80 procent af stenene er genbrugssten.

De gamle gravsten kommer fra mere end 100 forskellige kirkegårde. Når gravstedet er udløbet – typisk efter 25 år, så kan gravstedsejerne vælge om de vil beholde gravstenene. Men de fleste vælger, at lade dem bliver på kirkegårdene. Kirkegårdene får mange gravsten i overskud.

Når gravsteder bliver sløjfet, så er sorgen overstået. Og stenen har mulighed for at blive genbrugt.

Få tilbud
Menighedsråd, kirkegårdsleder, kirkeværge, byggeudvalg mfl. kan let bestille tilbud fra leverandører til folkekirken
Skriv dit navn
Skriv din kirke eller kirkegårds navn
Skriv din e-mail adresse
Skriv dit telefonnummer
Find relevant kategori. Klik på den med musen for at vælge den. (Læs mere om kategorier på forsiden af kirker.dk)
Skriv hvilket tilbud du ønsker. Jo mere detaljeret du beskriver din opgave, jo bedre tilbud vil du få.

Se TV-indslag fra TV Østjylland

Genbrug gravsten og undgå børnearbejde

hjemmesiden Genbrugsgravsten kan du læse Filips gode argumenter for at genbruge gravsten. Det kan være udfra et almindeligt genbrugs syn, at det er bedre at genbruge end at fremstille nyt.

Et andet argument er at undgå børnearbejde. Det kan være problemet, hvis granit bliver importeret fra fremmede lande, hvor vi ikke kender arbejdsmiljøet. Ved at bruge danske sten og danske arbejdsforhold, kan vi sikre, at arbejdsmiljøet er OK.

Det tredje argument:

…du sikrer en etisk håndtering af gamle gravsten

Mange gravsten fra sløjfede gravsteder er hidtil blevet knust og andre endt som havnearmering eller lignende anlægsarbejder. Det er hændt, at navnetræk fra sten pludselig er dukket op uheldige steder. Vi gemmer stenene på et lager, før vi nænsomt fjerner gamle inskriptioner og laver en helt ny sten, og sikre at den ikke kan genkendes.

Fra hjemmesiden Genbrugsgravsten

Filips sten og billedhuggeri

Skriv et svar