Genanvendelse af gravsten

Alle gravsten genanvendes

Genanvendelse af gravsten sker i dag ved, at gamle gravsten bliver knust. De anvendes derefter som ral i vejfyld eller som råvare i bygningsindustrien.

Det betyder, at der ikke skal knuses tilsvarende mængde ny klippe til ral.

Det er mest energieffektivt, at producere mange nye gravsten på et moderne energi- og resourceoptimeret produktionsanlæg.

Michael Rohde-Petersen forklarer genanvendelse

Set fra et miljømæssigt synspunkt, er den 100% genanvendelse af gravsten, som sker i dag, langt  bedre end at lade gamle gravsten genopstå som nye. F.eks. ved at forsøge at fjerne inskription med en gammel Kosan gas brænder.

Michael Rohde-Petersen, Danske Stenhuggerier

Køb skandinavisk

Hvis man som forbruger gerne vil være med til at begrænse energibelastningen, er det en god idé at vælge en gravsten, der stammer fra Skandinavien og Danmark (Bornholm).

Så sikrer man sig samtidigt, at der er taget bedst muligt hensyn til arbejdsmiljø, og at produktion sker under arbejdstilsyns- og miljømyndigheders kontrol og overvågning.

Danske Stenhuggerier

Troels Kløvedal gravsten. Foto: Danske Stenhuggerier
Gravsten Troels Kløvedal . Foto: Danske Stenhuggerier

Genbrug af gravsten

Gravsten, der har personlig, historisk eller kunstnerisk værdi, kan nogle gange genbruges ved at nedslibe eller udbrænde den gamle inskription.

Ser man alene på det miljømæssige synspunkt, er den 100% genanvendelse af gravsten, som sker i dag, langt bedre, end at lade gamle gravsten genopstå som nye.

Danske Stenhuggerier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *