Kategori:KIRKENS MEDARBEJDERE

Kirkens medarbejdere er både frivillige uden løn og ansat kirke personale med løn. Personalegrupper i kirken er præster, provster og biskopper. Kirkegårdspersonale med gravere, kirkegårdsledere og gravermedhjælpere. Kirke- og kulturmedarbejdere (tidligere sognemedhjælper) har mange opgaver mennesker og aktiviteter. Kordegne opdaterer den elektroniske kirkebog med dåb, kirkelige vielser og begravelser. Kirkemusikere er organister, kirkesangere og kirkekor. Kirketjenere er pedel og vært i kirkerne.

Se Faglige organisationer

Ansættelse af medarbejdere, kirkebetjening, graver, kirkegårdsleder, organist, kirkesanger, kirketjener, kordegn, kirke og kulturmedarbejder m.fl.  Menighedsrådet har arbejdsgiver ansvar.

Advanced Filters

More Categories