Menighedsrådsvalg 2016 Fakta

Menighedsrådsvalg 2016 Fakta

Menighedsrådsvalg 2016 datoer

4. – 11. september: Bekendtgørelse fra prædikestolen og i de lokale aviser af regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister.
Eventuelt annoncering af dato for opstillingsmøde.

13. september: Opstillingsmøde. Denne dato er anbefalet af et flertal af menighedsråd.
Sidste dato for offentligt orienteringsmøde.

20. – 27. september kl. 19 Indlevering af kandidatlister

3. oktober Sidste frist for at skrive kandidatlister ind i kandidatsystemet

11. oktober Aflysning af valget, hvis der kun er en gyldig kandidatliste.

1. november Frist for aflevering af særlig stedfortræderliste

8. november Dato for afstemningsvalg

Fakta om menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådene er den lokale ledelse i folkekirken.

I Danmark har vi  cirka 1.750 menighedsråd. Oprindelig var der et råd i hvert sogn, men efterhånden dækker nogle menighedsråd flere sogne. Der er 2.172 sogne. Se www.sogn.dk

Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer. Antallet bestemmes af antal folkekirkemedlemmer i sognet. I alt har menighedsrådene i dag ca. 12.500 valgte medlemmer.

Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, menighedslokaler og præstebolig, ansætter og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (undtaget præsterne), tilrettelægger det kirkelige liv og indstiller, hvem der skal ansættes som lokal præst. •

Man får ikke løn for at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kontaktpersonen (rådets kontakt til de ansatte), kirkeværgen (fører tilsyn med kirke og kirkegård) og kassereren modtager et mindre honorar.

• Menighedsrådet sammensættes for en funktionsperiode på fire år. • Menighedsrådsvalg er som regel kun valg af navn – og ikke i praksis. I 95 procent af sognene foregår valget ved et såkaldt aftalevalg, hvor der kun opstiller en liste, som så automatisk bliver valgt. Valgets proces: •

Menighedsrådene bør i god tid (vinter 2015-forår 2016) inden udløb af deres funktionsperiode gøre sig overvejelser om, hvem der skal sidde i rådet i den ny periode.

• Det er lovpligtigt, at menighedsrådet skal afholde et orienteringsmøde om valget. Det er her forventningen, at det langt de fleste steder vil blive kombineret med et opstillingsmøde af de kandidater, der automatisk vælges, fordi der kun er en liste.

• Som noget nyt anbefaler både Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd, at menighedsrådene afholder orienterings-og opstillingsmøde på samme dato – nemlig den 13. september 2016. Det ventes, at langt de fleste vil følge opfordringen. En meningsmåling foretaget af Landsforeningen blandt menighedsrådsformænd viste i efteråret 2015, at 90 procent af formændene vil anbefale, at man følger opfordringen og afholder orienterings-og opstillingsmøde den 13. september.

• Hvis der kun bliver indleveret en gyldig kandidatliste skal menighedsrådet inden valgdatoen offentligt bekendtgøre, at afstemningsvalg aflyses. Ved valget i 2012 skete det i 95 procent af valgene.

• Hvis der skal være afstemningsvalg, foregår det tirsdag den 8. november 2016. • Gennemsnitsalderen for valgte menighedsrådsmedlemmer er 60,5 år.

• 54,3 procent af de valgte medlemmer er kvinder – 45,7 procent mænd.

• Menighedsrådsmedlemmer er bedre uddannet end befolkningen i gennemsnit. Det gælder ifølge en undersøgelse fra Landsforeningen især de mandlige menighedsrådsmedlemmer.

Kilde: Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del Bilag 12 Offentligt

7 tanker om "Menighedsrådsvalg 2016 Fakta"

Kommentarer er lukket.