Usikre gravsten

Usikre gravsten

Usikre gravsten og påbud fra Arbejdstilsynet

Kathrine Arenstorff , arbejdsmiljø Miljøhuset
Kathrine Arenstorff, Miljøhuset

Usikre gravsten har været genstand for en bred diskussion i Folkekirkens regi fra midt 2016. Nu er de første påbud givet.  Udgangspunktet var en tragisk dødsulykke på en Københavnsk kirkegård i 2016, men siden har der været endog meget alvorlige arbejdsulykker, hvor usikre gravsten har været en medvirkende årsag til ulykker. I det sidst afgivne påbud peger Arbejdstilsynet på, at arbejdet skal planlægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt. For Folkekirkens og kommunernes kirkegårde betyder det, at menighedsrådet og kirkegårdsbestyrelserne har et ansvar for at planlægningen bliver udført, og der skal tages action, når der er sten, der er usikre.

Hjælp til sikring af gravsten – se kirkepartnere

Miljøhuset laver APV og vejledning

Miljøhuset som den eneste arbejdsmiljørådgivning sammensat en APV model for usikre gravsten, så mange af vores kunder er godt i gang, og I er velkomne til at kontakte os. Hos Miljøhusets nye og vores faste kunder laver vi denne apv ved det kommende besøg.

Som den eneste arbejdsmiljørådgiver, har Miljøhuset udviklet en vejledning efter samråd med flere af vores kunder (kontaktpersonener, gravere, kirkegårdsledere, en provst og stenhuggere). Den er p.t. lagt ud på vores FB side ”Miljøhuset Vejle”.

Ulykker med stiger

Stiger og løfteudstyr er skyld i mest fravær ved arbejdsulykker med tekniske hjælpemidler. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdstilsynet. Undersøgelsen viser samtidig, at tekniske hjælpemidler er skyld i hver femte arbejdsulykke. I 2015 var der anmeldt mere end 8.000 arbejdsulykker, hvor der har været tekniske hjælpemidler involveret. Heraf var ca. 20 pct. registeret som alvorlige arbejdsulykker, dvs. ulykker der medfører en uarbejdsdygtighed på mindst 21 dage.

Husk at Miljøhuset tjekker jeres hjælpemidler ved vores årlige besøg. Hjælpemidler med hydraulik, spil og hejs skal efterses af en særlig sagkyndig, som I skal lave en eftersynsaftale med.

Psykisk arbejdsmiljø

Når en arbejdsplads er plaget af stress blandt medarbejderne eller arbejdsulykker, er det ikke bare en menneskelig tragedie for dem, det går ud over, det påvirker også kollegerne og koster arbejdspladsen rigtig mange penge. At få sat kroner og øre på de afledte omkostninger og vise, hvilke sammenhænge, der er mellem arbejdsmiljø, fravær og omkostninger, er en øjenåbner for mange, fortæller Per Tybjerg Aldrich, der har stået i spidsen for et forsknings- og udviklingsprojekt fra Cowi.  Det kommer bag på de fleste, hvor meget dårligt arbejdsmiljø egentlig koster en arbejdsplads. For eksempel hvor mange timer, der går med at holde møder i forbindelse med sygefravær eller sætte vikarer ind i arbejdet. Mange steder har man slet ikke et overblik over, hvad det koster.

Kontakt Miljøhuset om arbejdsmiljø

Miljøhusets opfordring er, at I skal arbejde med psykisk arbejdsmiljø og trivsel, før det går dårligt. Den indsats betaler sig. Tag dialogen. Kontakt gerne Miljøhuset, hvis I mangler inspiration og hjælp til at starte op.

Opdatering 29. juni 2018 fra Miljøhuset

Limning af gravsten

ENDNU EN MYTE ER BLEVET MANET TIL JORDEN:

EN STENHUGGER HAVDE PÅSTÅET OVERFOR ET PROVSTI, AT ARBEJDSTILSYNET HAVDE GODKENDT LIM!
Her er Arbejdstilsynets svar

Tak for din henvendelse til Arbejdstilsynet.

Med hensyn til den påståede godkendelse af limning af gravsten, kan jeg informere dig om, at Arbejdstilsynet aldrig godkender noget. Så hvordan stenhuggeren er kommet frem til det, ved jeg ikke.

Om hvor vidt I vælger at bruge lim eller tapper til sikring af gravsten, har vi ingen kommentarer til. Det der er vigtigt for Arbejdstilsynet, er at gravstenene, er forsvarligt sikrede mod væltning/nedstyrtning.

Det man blot skal huske hvis man vælger en lim, er at limen oftest nedbrydes over tid, hvorfor stenen igen kan risikerer at vælte. Her anbefaler vi, at der løbende tjekkes op på om limen stadig holder det den skal, så der ikke sker en ulykke.

Vælger man derimod tapperne, er der større chancer for, at stenen bliver på sin plads, da der støttes på en hel anden måde.

Kilde: https://www.facebook.com/groups/343545232403212/

Sikring af gravsten:

Der kan være sikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med (løse) gravsten på landets kirkegårde. Blandt andet har der været en tragisk dødsulykke på Sjælland i august2016, samt flere anmeldte arbejdsulykker i forbindelse med arbejde ved/med gravsten.

Hjælp til sikring af gravsten – se kirkepartnere

Vejledning til sikring af gravsten

Vejledning til de folkekirkelige arbejdspladser fra Folkekirkens Arbejdsmiljø på hjemmesiden www.kirketrivsel.dk.

Arbejdstilsynet (At) har fået øget fokus på ulykkesforebyggelsen i forbindelse med løse/usikre gravsten. Arbejdstilsynet har, flere steder i landet, afgivet påbud om sikring af løse gravsten. Men de enkelte påbud tager udgangspunkt i helt konkrete vurderinger, på de enkelte kirkegårde. Folkekirkens Arbejdsmiljø har med den baggrund udarbejdet denne vejledning.

PDF icon

Gravstenssikring 24.04.2019.pdf