Stor succes med projektet for voksne ensomme

Stor succes med projektet for voksne ensomme

Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
Billedtekst Hanne Hummelshøj, formand for diakoniudvalget

Det har været en succes. Sådan lyder den korte konklusion for pilotprojektet Voksne ensomme, som diakoniudvalget i Roskilde Stift satte i gang i 2015.

»Pilotprojektet viser, at der er stor interesse for at arbejde med at bekæmpe ensomhed i sognene, at nye samarbejder med succes er sat i gang på tværs af kirke, kommune og velgørende organisationer, at det tager tid at etablere kontakter med målgruppen, men at den personlige kontakt er grundlaget for at etablere en relation som sidenhen kan hjælpe til med at få brudt ensomhed hos voksne,« hedder det i konklusionen i den evalueringsrapport, der netop er udkommet.

Download rapporten her

Fem sogne har været med. Projektet har haft fem deltagende sogne, der direkte har været involveret med løbende dialog og konkrete idéer til aktiviteter, mens der helt konkret i Slagelse er indgået et nyt samarbejde mellem de fire bysogne. 

Desuden har der været flere sogne, der deltog i spisearrangementer i uge 17 under kampagnen igangsat af Folkebevægelsen mod Ensomhed, Danmark spiser sammen. Diakoniudvalget skønner, at omkring 30 sogne har vist interesse eller engageret sig på anden vis efter projektet er igangsat samt udover den officielle projektperiode.

»Pilotprojektet har vist, at mange foreninger gerne vil samarbejde med kirkerne i arbejdet mod ensomhed. Når der står en ekstra afsender på invitationen udover kirken, når vi bredere ud. Kirken ønsker at være en aktiv del af lokalsamfundet og et samarbejde med lokale foreninger er et godt sted at starte indsatsen mod ensomhed. Projektet har inspireret stiftet til at få sat ensomhed på dagsordenen i lidt mere systematiseret form,« siger Hanne Hummelshøj, der er formand for diakoniudvalget.

Download rapporten her

»Flere steder i Roskilde Stift, som for eksempel i Gundsømagle og Hundige-Kildebrønde sogne, rækker nyskabte samarbejder og idéer udover den officielle projektperiode, hvor kirkerne sammen med lokale foreninger inviterer til både brunch og banko,« fortsætter Hanne Hummelshøj.

Konference i januar. Hun understreger, at arbejdet for de voksne ensomme langt fra er slut.

»Diakoniudvalget arbejder på, hvordan vi kan videreføre projektet, så arbejdet med diakoni og ensomhed fortsat kan udvikles i sognene i Roskilde Stift,« siger Hanne Hummelshøj,

Som en del af det fortløbende arbejde vil der torsdag den 26. januar kl. 17.00-20.30 blive afholdt en temaaften med fokus på ensomhed blandt mænd. Dette finde sted i Konventhuset i Roskilde.

Published at Fri, 18 Nov 2016 08:36:09 +0000