Reformationsgudstjenester Roskilde

Reformationsgudstjenester Roskilde

Reformationsgudstjenester Roskilde

Reformationen vil også blive markeret med et kvarters klokkeringning fra kl. 16.45 til 17.00 i alle Roskilde Stifts kirker.

Den 31. oktober er det præcis 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser om afladshandel op på døren til Wittenbergs Slotskirke. På grund af den revolutionerende nye bogtrykkerkunst spredte teserne sig hurtigt over hele Europa, og de blev debatteret og diskuteret flittigt. Luthers nye religiøse tanker kommer hurtigt til Danmark, men den lutherske kristendom bliver ikke indført over en nat. Det er derimod en længere proces, der involverer voldsom kamp om kristendom, konge og magt inden protestantismen slår igennem.

500-året for reformationen er en stor begivenhed for den danske folkekirke og det markeres ved mange festgudstjenester på dagen. I Roskilde Domkirke vil biskop Peter Fischer-Møller prædike over den tekst fra Romerbrevet, som blev så helt afgørende for Luther selv, og som også blev omdrejningspunktet for den reformation, han satte i gang: “Den retfærdige skal leve af tro (og ikke af gerninger)”. Det er den erkendelse, som førte til opgøret med afladshandlen, og som The Lutheran World Federation har valgt som overskrift for reformationsfejringen: Befriet af Guds nåde. Til festgudstjenesten i domkirken er der naturligvis centrale Luther-salmer på programmet – bl.a. “Nu fryde sig hver kristenmand”.

Men det er ikke kun domkirken, der byder på festgudstjeneste på årsdagen for reformationen. Tjek hjemmesiden for din lokale kirke for at læse mere om, hvordan og hvornår reformationen fejres i dit sogn.